AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС сподели опита си в сферата на гражданското участие във фокус група по проект „Граждански бюджет за София“

На 29 юли 2020 г. АРС беше част от социологическо проучване, целящо да разкрие нагласите на гражданите относно обществените обсъждания и гражданската активност, както и начините за сътрудничество между неправителствения сектор и местната власт.

Дългогодишният опит на Асоциацията в работата както с граждани, така и със Столична община, бе причината за участие във фокус групата с представители на неправителствени организации по проект на фондация „Спаси България“. Примери за успешното сътрудничество на АРС с граждански организации, научна общност, бизнес и местна власт са дейностите по изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация, Стратегията за младите хора в София и Стратегията за развитие на културата в София. Освен усилената работа по проекти, те включват и организирането на Софийския иновационен лагер, редица хакатони по казуси, зададени от Столична община, и множество обучения и срещи в Софийската лаборатория за иновации – SofiaLab, която дава възможност за развитие на уменията на младите хора за иновации, предприемачество и неформално образование.

Сред участниците в срещата бяха представители на различни организации от неправителствения сектор. Екипът на проекта представи примери за добри практики за управление на граждански бюджет от други европейски градове, сред които Варшава, Клуж и Антверпен. В последващите дейности по проекта са провеждането на отворена едномесечна онлайн консултация със софиянци, чрез която да се създаде рамката на граждански бюджет, създаването на доклад с обобщения от фокус групите и консултациите и внасянето му в СОС с препоръки за следващи стъпки с цел промяна на политики.

Ще продължим да сътрудничим и подпомагаме изпълнението на този проект, който е в пряка връзка с едно от 4-те направления за дейността на АРС за 2020 г. – активно гражданство.

Нагоре