AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Нови технологии за подобряване на публичния транспорт и предотвратяване на разпространението на Сovid-19: Асоциация за развитие на София е част от нов проект, финансиран от Европейския институт за иновации и технологии – Градска мобилност (EIT Urban Mobil

В отговор на инициативата на EИТ – Градска мобилност за справяне с пандемията COVID-19 и предизвикателствата пред публичния транспорт, АРС се присъедини към консорциум, ръководен от Техническия университет в Каталуния за участие в проекта CO-APS. Проектът, наречен Краудсорсинг и анализиране на данни за натовареността на обществения транспорт, публичните пространства и мобилността в градовете, е един от 11-те иновативни проекта, финансирани от ЕИТ- Градска мобилност. Инициативата има за цел да въведе най-съвременна технология само за 6 месеца (в периода юли-декември 2020 г.) в градовете-партньори, за да подпомогне обществения транспорт да се справи по-лесно с управлението на пътникопотока в условията на пандемията.

С намаляване на ограниченията след периодите на карантина в повечето страни хората се връщат на работа, с което ще се повиши и интензитета на използване на обществения транспорт и градските пространства. Струпването на множество хора и поддържането на необходимата дистанция са очаквани проблеми, които имат важни последици за много аспекти от живота в града, напр. публичния транспорт, икономиката, социалните дейности и др. CO-APS ще се фокусира върху тези аспекти чрез внедряване на мобилни, уеб и облачни технологии в управлението на градския транспорт. Събраните данни ще се използват за взимане на решения за управлението на пътникопотока и предотвратяване на струпването на хора в публичните пространства. Ще се реализират пилотни проекти в партньорските градове включени в консорциума: Барселона (Испания), Сен Жермен (Франция), Кардица (Гърция), София и Истанбул (Турция).

АРС ще сътрудничи с Центъра за градска мобилност и Дирекция „Транспорт“ на Столична община в този проект.

Прочетете тук за инициативата на EIT Urban Mobility и финансираните проекти.

Нагоре