AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

„Как да отгледаме щастливи дигитални деца?“ – онлайн кампания на АРС за развитие на медийна грамотност

Родителите са изправени пред редица предизвикателства, докато отглеждат и възпитават своите деца. През последните години им се налага да ги подготвят за трудностите, които им предстоят не само в реалния, но и във виртуалния свят. Присъствието в него е неизменна част от ежедневието на малки и големи и познанията по медийна и информационна грамотност са жизненоважни за гражданското и политическото участие. Днешният свят изисква определени дигитални умения и ако родителите не вземат участие в развитието им, рискуват да останат отлъчени от както от съвремието, така и от децата си.

За да стимулира развитието на уменията за медийна грамотност, Асоциация за развитие на София провежда онлайн кампания по проект ИН-ЕДУ. Тя се състои от различни картички с послания, провокиращи родителите да се запознаят с различни аспекти на тази компетентност, както и да се уверят, че децата им са наясно с опасностите, които крие интернет пространството. Посланията покриват теми като поверителност, дезинформация, фалшиви новини, реално замърсяване на околната среда от интернет облаци, кибертормоз и други.

Картичките можете да разгледате на онлайн профилите на АРС и ИН-ЕДУ.

Кампанията се провежда в рамките на проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ), съфинасиран от програма „Еразъм +“ на ЕС.

Нагоре