AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Полезни съвети, развиващи дигитална и медийна грамотност – онлайн кампания на АРС


Днешната ера на технологиите изисква определени познания в сферата на медийната и дигиталната грамотност. Кризата с COVID-19 през последните месеци ни показа огромното значение на умението да общуваме пълноценно онлайн, както и да различаваме и да противодействаме на фалшивите новини. Асоциация за развитие на София спомага за усъвършенстването на тези компетенции сред ученици, родители и учители чрез провеждането на онлайн кампания, състояща се от видеа с различни послания по темата медийна грамотност.

Видеата съдържат съвети за борба с дезинформацията и онлайн тормоза, както и начини за успешно общуване в онлайн пространството. Те са базирани на личния опит на говорителите и предизвикват широката публика да развива критичното си мислене и да го прилага усилено, докато сърфира в интернет, да търси подкрепа, в случай на онлайн тормоз и да предприема различни подходи при реално и виртуално общуване, тъй като то крие своите рискове.

Видеата са достъпни на български език тук, както и на онлайн страниците на АРС.

Кампанията се провежда в рамките на проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ), съфинасиран от програма „Еразъм +“ на ЕС.

Нагоре