AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Асоциация за развитие на София представи Регионален план за действие в съответствие със Стратегията за инвестиции за социално въздействие за Дунавския регион

Представители на организациите и разработчици на политики от 12-те партньорски държави по проект „Финанси за социална промяна“ се събраха на 9 и 10 март 2020 в Белград, Сърбия. Те обсъдиха работния вариант на Стратегията за инвестиции за социално въздействие за Дунавския регион, която се разработва в рамките на проекта и някои от тях, сред които и АРС, представиха Регионалните си планове за действие.

По време на срещата бяха представени добри практики за инвестиции за социално въздействие. Партньорите разгледаха развитието на екосистемата на социалните предприятия, както и първите стъпки, които ще предприемат за доразвиването на Стратегията. Освен това се обсъдиха предстоящите комуникационни дейности във връзка с организацията на обучителната програма и състезанието за социални предприемачи, които ще бъдат официално обявени и отворени за кандидатстване в най-скоро време.

Проектът „Финанси за социална промяна“ е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI). Повече за проекта можете да научите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange

 

      

Нагоре