AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА МОНИТОРИНГ СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ИНОБРИДЖ

Първата партньорска мониторинг среща по проект Инобридж се състоя в Болцано, Италия, на 18-ти и 19-ти февруари 2020 г. Партньорите по проекта от осем различни европейски държави: Регионалното правителство на Долна Австрия, Фондацията за университети и висше образование на Кастилия и Леон, Автономната провинция на Болцано - Южен Тирол, Западната Трансдунавска регионална иновационна организация „Панон Новум“ ООД, Областният съвет на Тампере, Агенцията за регионално развитие на Алентежо, Регион Малополска, Асоциация за развитие на София и Фонда за приложни изследвания и комуникации - работят заедно от 2016 г. с цел оценка и подобряване на регионални инструменти, насърчаващи по-добрия обмен на знания между университети и бизнеса и използването на резултатите от НИРД за местните малки и средни предприятия. Чрез междурегионален обмен партньорите разработиха своите двугодишни планове за действие с конкретни мерки за повишаване на конкурентоспособността на своите региони чрез иновации и подкрепа за МСП.

По време на първата среща за мониторинг партньорите представиха изпълнението на своите планове за действие, подобрените политики и инструменти, новите проекти и по-добрите управленски структури и процеси.

Асоциация за развитие на София представи най-новите развития в Столична община в тази област: Акселератор стартъп София, схемата в подкрепа на Софийската стратегия за интелигентна специализация на Общинския гаранционен фонд за МСП, програмата за социални иновации, иновационните състезания (хакатони) и SofiaLab като място, оборудвано и работещо като жива лаборатория.

През септември 2020 г. в София ще се проведе финалната конференция на високо ниво по проекта.

Инобридж се финансира от програмата ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансирана от ЕФРР на ЕС.

   

Нагоре