Обучение за учители „Медийна и информационна грамотност“, организирано от АРС като част от Дните на медийна грамотност

Обучителният курс, организиран от Асоциация за развитие на София, беше откриващото събитие на инициативата „Дни на медийната грамотност“ в България. Курсът се състоя на 5-ти февруари в SofiaLab и предостави на учителите едновременно теоретични знания и практически задачи.

Лекторите на обучението бяха експерти от сферата на медиите, дигиталните агенции и неправителствения сектор. Участниците бяха обучени как да различават и да противодействат на фалшиви новини, реч на омразата и онлайн тормоза. Беше им показано също как да използват задължителното учебно съдържание, за да развият у учениците си медийна грамотност и дигитални умения. Освен това, учителите се запознаха с разнообразни дигитални инструменти за създаване на съдържание, които ще им помогнат да представят предметите си по интересен и иновативен начин. Обучаемите научиха чрез практика как да правят подкасти, видеа и радио интервюта и как да използват платформи за публикуване на медийно съдържание. Като цяло, учителите оцениха обучението като много полезно и споделиха, че планират да прилагат наученото на практика в ежедневната си работа със студенти.

Всички участници, които завършиха обучението успешно, бяха сертифицирани и получиха разнообразни обучителни материали и ресурси за обучение. Курсът ще бъде от полза и за предстоящият граждански хакатон, по време на който ученически отбори ще се състезават и ще проектират кампании за медийна и информационната грамотност.

Обучителната програма и ресурсните материали са разработени от Международен екип от експерти в рамките на проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене" (ИН-ЕДУ), съфинансиран по програма Еразъм + на ЕС.