AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

София започва сътрудничество с осем общини и девет профсъюзни организации в Европа за интеграцията на граждани на трети страни

Началната среща на международния проект ЮМН – ЮнионМигрантНет и градовете заедно за интеграция – се проведе на 13 февруари 2020 в Брюксел. Проектът се координира от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП). Целите на проекта са да подобри сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и работодатели в осигуряването на достъп до пазара на труда за граждани на трети страни и мигранти. Партньорите в проекта са 8 общини и 9 члена на ЮМН. Градовете, с които София ще си сътрудничи, включват общината в Долна Малина, с общината в Атина (Гърция), общината в Любляна (Словения), Милано, Триесте, и Порденоне в Италия, както и Лиеж в Белгия.

Г-н Людовик Воет, изпълнителен секретар на ЕКП, откри срещата, като обърна внимание на промяната в миграционния контекст в Европа за последната година и на новите предизвикателства, с които проектът трябва да справи. Те включват равноправния достъп до пазара на труда за мобилните работници, условията за сключване на колективни договори, и защитата на трудовите права.

Стъпвайки на съществуващите мрежи и сътрудничество на ЮМН в отделните страни, проектът ще подкрепи подобряването на качеството на интеграция на мигрантите на пазара на труда, чрез обмяна на добри практики и създаване на капацитет. В България дейностите предвиждат семинари за работодатели, обучителни сесии за правата на гражданите на трети страни и информационна кампания. Продължителността на проекта е 30 месеца.

Многонационалният проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ е финансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция" на ЕС.

    

   

Нагоре