AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ПРЕДСТАВЯ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО


На 22 ноември представител на Асоциация за развитие на София беше лектор по време на обучение за ученици и студенти на тема „Социално предприемачество и здравен туризъм”, организирано от Националния младежки форум. АРС представи проектните дейности на проекта „Финанси за социална промяна“ като акцентира върху добрите практики от България и другите страни-партньори по проекта.

Националният младежки форум е най-голямата младежка платформа в България, обединяваща 50 младежки организации от цялата страна. Те са член на Европейския младежки форум и активен партньор на национални и европейски институции в изграждането и застъпването на младежките политики. 

Проектът „Финанси за социална промяна“ е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI). Повече за проекта можете да научите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange

Нагоре