AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Среща на общността на инвеститорите в социални предприятия


На 18 и 19 септември 2019 г. инвеститори, представители на местни и национални органи, организации за бизнес подкрепа и социални предприемачи се срещнаха в Щутгарт, Германия, за да обсъдят посоките за укрепване на инвестициите за социално въздействие в Дунавския регион. Срещата се състоя в рамките на проект „Финанси за социална промяна“, съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI). Асоциация за развитие на София е партньор по проекта, заедно с още 13 организации и институции от 12 държави. Заедно с проектния екип от АРС в срещата се включи и Александър Сарафов, мениджър на Стартап Акселератор София и Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия.

През следващата година партньорите ще стартират обучителна програма и конкурс за социални предприемачи, като заедно с това насърчават местните си политики в областта на инвестициите за социално въздействие.

Повече за проекта можете да научите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.

 

      

Нагоре