AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Свободата и мястото да развиваш умения


Клаудиа Валдивиелсо от Европейско училище за политика и социални науки, Католически институт на Лил, Франция, споделя опита си като стажант на АРС:

Стажът ми в Асоциация за развитие на София започна през май 2019 г. и продължи четири седмици. От мен се очакваше да приложа знанията си по европейски политически науки към различни проекти, ръководени и изпълнявани от АРС. Моят наставник ме информираше за даден европейски проект и ми поставяше специфична задача по него. Така например по проекта ИНТЕГРА за интегриране на граждани на трети страни работех по идентифициране, описване и редактиране на добри практики, както и по комуникацията на проекта. Нещо повече, разработих собствен видео материал, който беше публикуван на интернет страницата на проекта!

Третата седмица от стажа ми имах възможност да работя директно със Зелена София, проект в рамките на АРС, който цели да подпомага зелените и умни политики на София. Подпомагах екипа с популяризация и комуникация, в социалните медии и с попълване на документацията за кандидатурата на София за Европейска зелена столица.

Бях ангажирана и с програмата на СофияЛаб. Имах възможността да помагам с организиране на фокус групи, пресконференции, обучения, включително документация на събития, техническа поддръжка, обратна връзка и комуникация и промоция.

Този придобит опит ми дава шанс да развивам нови умения: от ежедневни офис дейности до работа с крайни срокове, до учене чрез обучения и менторство. Научих как работи общинска служба и НПО, и как се постига свързаност и синергия с други отдели и дирекции. Можех да приложа и доразвия наученото в университета към реални житейски ситуации и наистина да разбера програмите и инструментите в помощ на професионалистите.

Благодаря на АРС, че ме избра за стажант това лято. Беше удоволствие да работя с вас и се надявам да можем да си сътрудничим отново скоро!

Нагоре