Станете част от новата европейска стратегия за кръговата икономика!

images/projects/CICERONE_Project_Update_J_2019.pdfСтанете част от новата европейска стратегия за кръговата икономика!

ПРОЕКТЪТ ЦИЦЕРОНЕ ЗАПОЧВА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ ПО КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

От 4 юни 2019, по проекта започват онлайн консултации, чиято цел е да се идентифицират ключови цели и иновативни области за развитие на кръговата икономика, които ще станат част от новата европейска стратегия и пътна карта за кръгова икономика и иновации. Консултациите ще спомогнат и за по-добър диалог и съвместни решения между държавите-членки на ЕС в кои сфери да се концентрират усилията за ускоряване на прехода към кръгова икономика.
Онлайн платформата е достъпна на този линк: https://contributions.cicerone-h2020.eu/participate/home.

Заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво могат да се включат в консултациите чрез платформата, след регистрация.