AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Софийска работилница за иновации

Първата Софийска работилница за иновации – част от инициативата на ГД Съвместен изследователски център под надслов „Науката среща регионите“ – се проведе от 29 до 31 март 2019, с общата тема за по-чист въздух. Събитието привлече почти 100 участници, от представители на академичните среди и политици до граждански организации и бизнес, от ученици от средни училища до експерти от синдикати, от медии до професионални организации. Четири поколения работиха заедно в продължение на три дни в Софийска градска галерия, за да създадат заедно първите идеи и решения на предизвикателствата, предложени от Столична община.

Лорита Радева, председател на комисията по околна среда в Столичния общински съвет, представи предизвикателството за преодоляване на енергийната бедност. Гражданите отговориха с два прототипа. Първият цели по-ефективно подпомагане на енергийно бедни домакинства чрез въвеждане на енергийни споразумения и енергийни медиатори (по модела на здравните медиатори). Вторият е насочен към всички граждани и представлява създаване на Иновационен и демонстрационен център за умна енергия с демонстрации на различни технологични и енергийно ефективни решения и съпътстващи обучения и консултации.

Христиан Петров, директор на Център за градска мобилност, предложи предизвикателството за по-добър градски транспорт. Участниците, които работиха по тази задача, предложиха въвеждането на училищни автобуси вместо родителите да водят децата си до училище с кола. Според участниците годишната карта за градски транспорт се нуждае от по-добра рекламна кампания, за да достигне до повече хора. Друго предложено решение беше въвеждането на мини-моделиране на трафика, основаващо се на градската транспортна схема, на ниво кръстовище или отделни ремонтни дейности по пътищата, позволяващи по-ефективно регулиране на транспортните потоци.

Дончо Барбалов, заместник-кмет на София, представи предизвикателството за балансиране на технологичните иновации и техните социални ефекти. Гражданският творчески процес доведе до идеи за нов тип облачна свързаност на публичните масиви данни; фотоволтаични инсталации „Соларен град“, ангажиращи граждани от маргинализирани групи; център за кариерно ориентиране и консултиране, подпомагащ младите хора да създадат подходяща за бъдещето кариера.

Отправилите предизвикателствата политици и експерти приветстваха приноса на гражданите за очертаване на политическите решения, който повишава и отчетността на политици и администрация. Софийската работилница за иновации, проведена като партньорство между Столична община, Асоциация за развитие на София, Зелена София и Софийски университет, успя да създаде платформи за обсъждане на развитието на предложените предизвикателства и идентифицирането на нови задачи. За да се улесни този процес, Йорданка Фандъкова, кмет на София, и Чарлина Вичева, заместник-генерален директор на Съвместния изследователски център, подписаха Меморандум за разбирателство между София и СИЦ в областта на чистия въздух, изменението на климата, транспорта, цифровата трансформация, киберсигурността.

    

    

Нагоре