AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Семинар по капитализация на социалното въздействие

Асоциация за развитие на София и партньори по проекта „Финанси за социална промяна“ от десет различни страни се срещнаха в Будапеща на 22 януари 2018 г. с представители на други проекти по програма Интерег Дунав и други програми на ЕС в областта на социалното предприемачество, за да обсъдят как да създадат синергия помежду си, да споделят знания, да надграждат над постиженията си и да използват максимално ефективо научените уроци. Семинарът за тематична капитализация беше организиран в рамките на проекта „Финанси за социална промяна“.

Над 15 различни междурегионални проекта групираха клъстери с готовност да споделят постижения и усилия, за да повишат своите резултати, ефективност и устойчивост. Потенциалните пътища за сътрудничество включват съвместно разпространение и комуникация, партньорски проверки и обмени, сравнителни анализи, образователни програми, промени в регулирационни политики. Тези идеи ще бъдат приложени в програмата за обучение по проекта и предстоящите пилотни дейности за социално въздействие.

Проектът „Финанси за социална промяна“ е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI). Повече за проекта можете да научите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange

Нагоре