Екипът на АРС ръководи семинар в Грац по проект Умения за новите поколения


На 11-12 декември 2018г. в Грац се проведе четвъртата транснационална партньорска среща по проект Умения за новите поколения. Екипът на АРС ръководи семинара, подпомагащ финализирането на местните планове за действие, разработени от градовете. Партньорите споделиха кои са най-добре изпълнените им дейности и търсеха решения на предизвикателствата, пред които са изправени пред финализирането на плановете за действие.

По време на работните срещи, посветени на Лабораторията за младежки иновации и програмите за динамично обучение, Деница Лозанова и Светлана Ломева споделиха с останалите партньори информация за проведените дейности и участниците, които се присъединиха към тях. Само за два месеца в лабораторията за младежка иновация в София бяха проведени над 40 събития и бяха посрещнати повече от 1100 участници.

АРС е партньор по проект Умения за новите поколения, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills.