AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Проектът ИноБридж в готовност да сподели резултатите си

Големите разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в определени региони не водят непременно до иновации и повишена конкурентоспособност на местно ниво, ако регионалната икономика е възпрепятствана да приложи резултатите от собствената си НИРД и достъпът до публични резултати от НИРД е затруднен. В основата на проекта ИноБридж стои повишаването на конкурентоспособността на Малките и средни предприятия (МСП) чрез подобряване на свързаните политически инструменти. По този начин се дава възможност МСП да реализират по-добре своя иновационен потенциал и да действат като катализатор за създаване на повече висококвалифицирани работни места и регионален растеж.
9-те проектни партньора от 8 региона в 8 държави, разположени в Европа, провеждаха интензивно междурегионално обучение в продължение на 3 години. Освен това те прилагаха на практика дейностите от Плана за действия, насочени към подобряване на регионалната НИРД, на иновативните резултати и конкурентоспособността на МСП цели 18 месеца. Партньорите вече са готови да споделят практическия си опит.

На 21 април 2020 г. консорциумът на ИноБридж проведе онлайн среща, за да планира заключителната конференция на проекта в София, която ще се проведе на 30 септември - 1 октомври 2020 г. и ще събере политически фигури и политици, както и представители на академичните среди, бизнес общността, посредническите организации и гражданското общество и ще предостави платформа за споделяне на най-добрите практики за проучване и обсъждане на възможностите за оптимизиране на обществената подкрепа за иновационните възможности на МСП.

Проектът ИноБридж е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансиран от ЕФРР на ЕС. Повече информация за проекта, можете да намерите тук - https://www.interregeurope.eu/innobridge/.

Подкрепа за социалните предприемачи във времена на криза

С развитието на ситуацията с COVID-19 става все по-ясно, че през следващите седмици и месеци ще има значително въздействие върху социалните предприятия, много от които работят с най-уязвимите хора. Партньорите по проекта „Финанси за социална промяна“ проведоха онлайн среща на 14 април 2020 г., за да обсъдят какъв е най-добрият начин да отговорят на предстоящите предизвикателства. 14 партньори от 12 държави работят заедно, за да предоставят по-добър обмен на политики и да разработят практически решения за инвестиции с въздействие, за да се постигне по-добра регулаторна рамка за правилно функциониране на сектора на социалното финансиране в Дунавския регион.

Консорциумът по проекта реши да бъде гъвкав през следващите месеци, като продължава да подкрепя социалното предприемачество. Партньорството ще продължи подкрепата си по три основни начина:
                      1. Като предоставя информация, ресурси и възможности за обучение чрез масови отворени онлайн курсове (MOOC), които ще стартират в средата на май.
                      2. Като осигурява достъп до финансова подкрепа чрез конкурс за социални предприемачи, който ще стартира съвсем скоро.
                      3. Като отстоява мнението на предприемачите и социалните инвеститори и базира на него създаването на „Стратегия за инвестиции със социално въздействие в Дунавския регион“.

„Финанси за социална промяна“ е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI). Повече за проекта можете да прочетете тук: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.

Медийната и информационната грамотност с още по-голямо значение сега


На фона на безпрецедентните усилия на образователните и информационните общности из цяла Европа да се справят с настоящата криза COVID-19, партньорите по проект ИН-ЕДУ се срещнаха онлайн на 8-ми и 10-ти април. Целта на уебинара беше да се оценят, реорганизират и надградят дейностите за развитие на медийна и информационна грамотност, насочени към учениците, учителите, родителите и общността като цяло.

Във всички страни-участници - България, Хърватия, Франция, Италия и Словения - училищата са затворени и събирането на групи от хора не е възможно. Въпреки това, в условията на карантина, когато се провежда изцяло дистанционно онлайн обучение, медийната и информационната грамотност са жизнено необходими. Учениците може да имат технологични знания, но това не означава, че имат информационна и медийна грамотност. Партньорите по проекта решиха да работят още по-интензивно сега, за да достигнат до родителите, които в момента прекарват повече време у дома с децата си, да разработят и разпространяват повече онлайн ресурси за борба с дезинформацията, безопасно използване на интернет и критично мислене.

Проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ) е съфинансиран програма „Еразъм+“ на ЕС. Асоциация за развитие на София е българският партньор по проекта. Повече можете да прочетете тук: http://in-eduproject.eu/; https://www.facebook.com/INEDUproject/

     

 

SofiaLab и SlavConf. продължават да работят заедно и онлайн

Въпреки необичайната ситуация, в която се намираме, SofiaLab (https://www.facebook.com/sofialabsda) и SlavConf. продължават да работят заедно и усърдно, както до сега.

SofiaLab е уютно, но и динамично пространство, в което всеки може да се обучава и да бъде обучаващ; място за среща с интересни хора, търсещи и предлагащи креативни решения и работещи за тяхното прилагане в практиката. Чрез лабораторията Асоциация за развитие на София допринася за усъвършенстването на дигитални и предприемачески умения сред младите хора, а и сред всички граждани на София, които не се страхуват да се учат през целия живот.

SlavConf. е серия от събития и инициативи, които обединяват хора с интереси към културата, изкуствата, бизнеса и архитектурата. От началото на 2019 г. Асоциация за развитие на София (SofiaLab) си сътрудничи със SlavConf. с цел постигане на общата им цел – да създадат общество и благоприятна среда за млади и способни хора, търсещи възможности за обмяна на опит, кариерно и творческо развитие.

Към момента двете организации са провели съвместно над 15 събития в SofiaLab, които са посетени от повече от 200 участници. Събитията са насочени към всички представители на креативната индустрия, както и към студенти, ученици, докторанти, преподаватели, организации, управители от различни сектори и представители на образователния сектор. Включени като подтеми са връзките между изкуствата, културата, хуманитарните науки, архитектурата, бизнеса, иновациите и технологиите. За да придобиете по-ясна представа за креативната индустрия, можете да разгледате новия Toolkit (https://slavconf.com/toolkit/), представящ обсега на дейностите в тази сфера, разработен от SlavConf.

Основните направления, върху които са фокусирани срещите са „Кариера с филология”, различни работилници и интерактивни срещи за създаване на съдържание (Content Creators Meetups (https://slavconf.com/contentcreators/)). Една от новите инициативи на SlavConf. е провеждането на интервюта с професионалисти от сферата на креативната индустрия под формата на подкасти. Можете да ги чуете тук (https://www.youtube.com/channel/UCgCfqdqgiskstmTkEa62Bjg).

На 27 март беше проведено първото онлайн събитие, част от Content Creators Meetups с лектор д-р Десислава Бошнакова. Срещата беше на тема „За съдържанието на съдържанието“ и предизвика голям интерес. Следващото събитие от серията е на 10 април с лектор Ангел Искрев.

Асоциация за развитие на София и SlavConf. ви приканват да оползотворявате свободното си време като посещавате бъдещите ни съвместни събития!

    

По-добра грижа за възрастните хора чрез дигиталните технологии

ACTIVAGЕ.ORG ще бъде новата платформа, която обединява усилията на 11 европейски градове от над 50 бизнеси, университети, НПО и местни власти, които създават дигитални услуги за възрастни хора. София (Асоциация за развитие на София, заедно с Виртех ЕООД и ОП Социален патронаж на Столична община) стана част от проекта ACTIVAGE, преди 6 месеца, след сериозен конкурс на 33 консорциума от европейски държави. Извънредната ситуация бе обявена точно преди нашият екип да започне да монтира дигиталните устройства в домовете на възрастни хора. Повече от 60 възрастни хора от София изявиха желание да участват в пилотното тестване на платформата. От една страна извънредната ситуация попречи на времевия график на дейностите, но от друга подчерта огромното значение на подобни платформи, чрез които възрастните хора получават възможност за независим и защитен живот в своите домове, без да са застрашени от социална изолация. Българската платформа вече е готова и предстои да заработи след монтиране на дигиталните устройства. Също така, времето под карантина използваме за да обединим усилията на много европейски градове в създаването на платформа ACTIVAGE.ORG.

ACTIVAGE.ORG ще продължи да предоставя първоначално разработени технологични блокове в проекта ACTIVAGE, на базата на които членовете на платформата и голям брой иноватори могат да разработят допълнителни услуги или продукти. По-конкретно, ACTIVAGE.ORG ще осигури поддръжка и еволюция на продуктите на AIOTES Framework, Internet of Things for Active and Healthy Aging Ecosystem Framework, които интегрират технологиите в пълния пакет от стандартната архитектура на Internet of Things, осигурявайки оперативна съвместимост в IoT платформи и услуги, цялостно управление на сигурността и поверителността, софтуерни инструменти за разработчици и дистрибутори, улесняващи интеграцията на ACTIVAGE във всяка наследена инфраструктура, възможности за анализ на данни и пазар за маркетинг и продажби на съвместими приложения и услуги на Active and Healthy Aging по целия свят.

ACTIVAGE.ORG ще бъде и център за иновации, изграждащ „Рамка за насърчаване на растежа“, която да предложи радикални възможности за развитие на иновативни продукти. Като „хъб за иновации“, ACTIVAGE.ORG се превръща във възможност за съвместно създаване на научноизследователска и развойна дейност и / или прототипи за иновации в съответните базирани на IoT технологии.

Асоциация за развитие на София и StartUpStage заедно

Асоциация за развитие на София усилено работи за стимулиране на предприемачеството в София и партньорството ни със StartUp Stage е един от подходите ни да подкрепим развитието на тази сфера.

StartUp Stage е онлайн платформа, предоставяща ресурси и менторство на млади предприемачи основатели на стартъп компании разработващи иновативни продукти и услуги. Освен това организацията провежда събития, по време на които предприемачи могат да презентират своята бизнес идея (анг.: Pitching Session). Събитията се провеждат на живо, в SofiaLab, и онлайн, предоставяйки възможност на хора от различни градове да си сътрудничат, без това да изисква ресурс за пътуване.

Целите на презентирането са преодоляване на страха от публично говорене; получаване на обратна връзка от аудиторията, която може да помогне на предприемачът да си зададе въпроси критично важни за бизнесът му; установяване на контакт с предприемачи, специалисти и инвеститори. Също така способността да презентираш идеята си за кратък период от време, така че да бъде разбрана, означава че предприемачът е отговорил на ключови въпроси като – потребителски проблем; предлагано решение; продукт и план за неговото разработване; бизнес модел; конкуренция; конкурентни предимства и т.н.

Асоциация за развитие на София подкрепя дейността на StartUp Stage не само като предоставя пространството SofiaLab за провеждане на гореспоменатите срещи, а и чрез обмен на полезна информация във връзка с обучения, възможности за финансиране, идеи, контакти и всякакъв тип помощ за прохождащи компании с организаторите и участниците в събитията.

От декември 2019 г. до сега, на събития, организирани в партньорство със StartUp Stage, в SofiaLab са представени над 15 идеи за стартъп компании пред над 200 души. Асоциация за развитие на София и StartUp Stage ще продължат съвместната си дейност, както и ежемесечните срещи, когато COVID-19 ситуацията бъде овладяна.

    

Страница 2 от 40

Нагоре