AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

„ИНТЕГРА“ се среща с „НЕМО“


Екипът на проект „ИНТЕГРА“ се срещна на 6 март 2019 г. с екипа на проекта „НЕМО: Използване на новите медии в образованието за преодоляване на онлайн дискриминацията на мигранти“, който се състои от девет организации, идващи от Италия, Австрия, Франция, Унгария и България. И двата проекта се съфинансират от АМИФ на ЕС.

Ръководителят на проекта „ИНТЕГРА“ Севдалина Войнова ръководи съвместната проектна сесия, целяща споделяне и обмен на знания и добри практики, както и местни дейности за повишаване на осведомеността с цел улесняване на интеграцията.

 

 

 

    

Втора партньорска среща по проект Цицероне в Брюксел


На 4ти и 5ти март 2019 г. в Брюксел, Белгия се проведе втора партньорска среща по проект „CICERONE“. Асоциация за развитие на София е една от 24-те организации - партньори по проекта. Представителите на организациите дискутираха изработването на стратегия, план и последващи действия по останалите пакети, включително и комуникация и разпространяване на информация. Резултатите от изследването на инструментите за финансиране на кръгова икономика в България бяха представени във втори работен пакет от експерта по проекта - Костадин Костадинов. Проектът „Цицероне” изгражда съвместна платформа за ефективно програмиране на кръговата икономика и е финансиран от „Хоризонт 2020“ на Европейски съюз.

Повече информация за проекта можете да намерите на http://cicerone-h2020.eu/

Hack & Design Challenge приключи след 72 часова динамична работа

Hack & Design Challenge приключи след 72 часова динамична работа. Дизайнери, разработчици на игри, художници, геймъри и изследователи работиха в екипи за разрешаването на общо 6 задачи:

1) Създаване на игра с бот с изкуствен интелект;
2) Процедурно генерирана игра;
3) Научаване на бот да играе игра;
4) Кооперативна игра;
5) Образователна игра;
6) Multiplayer Arena Game.

На финала на събитието дойде и голямата изненада – всички, които успешно се справиха със задачите получават безплатни билети за Webit2019.
Резултатите от Hack & Design Challenge, както и други продукти, родени и изработени в SofiaLab ще бъдат представени в презентационното пространство на Столична община по време на Webit2019.

Hack & Design Challenge бе организирано от Hardcore Game Jam в партньорство със Столичната община в лицето на Асоциация за развитие на София и с подкрепата на Data Science Society, Sofia Game Jam, Game Dev Summit.

Hack & Design Challenge 01 - 04.03.2019 в SofiaLab


На 01.03.2019 в SofiaLab (ул. “Сердика 1”, ет. 3) започва “Hack & Design Challenge”. Събитието се организира от Data Science Society в партньорство с Асоциация за развитие на София. От 01 до 04 март индустрията на видео игрите ще си сътрудничи с разработчиците на изкуствен интелект. Предизвикателствата ще са да се направят игри с елементи на изкуствен интелект (да се произведат определен брой решения за AI-игри по категории). Те ще дадат възможност за разширяване на творчеството, знанията и естетиката на всички дизайнери на игри, играчи, разработчици на игри и изследователи на ИИ.

АРС е партньор по проект Умения за новите поколения, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills.

Международен семинар в Тампере


Последният, 10-ти международен семинар по проекта ИноБридж се проведе в Тампере, Финландия, на 20 и 21 февруари 2019 г. След почти три години активен диалог със заинтересованите страни, споделяне на добри практики и опит с други европейски региони, насърчаване на сътрудничеството за адресиране на общи предизвикателства, сега проектните партньори подложиха на проверка своите Планове за действие, които целят да подобрят регионалните инструменти за подкрепа на изследователската дейност, развитието и иновациите, особено за малките и средни предприятия. Асоциация за развитие на София работи с публично-частния фонд за иновации, учреден през 2013 г. Плановете за действие, които очертават мерките и целите за втората фаза на проекта - от април 2019 г. до март 2021 г. - вече са финалзирани чрез опита и експертизата на целия консорциум. Партньорите по проекта са снабдени с пътна карта и инструменти за насърчаване на местните иновации.

Проектът ИноБридж е съ-финансиран от Европейския фонд за въстановяване и развитие на ЕС.

Международна конференция „Към успешна комерсиализация на развойната дейност“


Много европейски региони са си поставили цел да се превърнат в лидери в разработването на технологиите на 21 век и нарастващата комерсиализация на новите технологии. За тази цел са разработени и приложени много стратегии, инструменти и финансови механизми, насочени към ускоряване на цикъла на научно-изследователската и развойна дейност в университетите, насърчаване на културата на предприемачество и иновации, осигуряване на достъп на малките и средни предприятия до изследователска инфраструктура и резултати от развойна дейност. Партньорите по проект ИноБридж организираха международна конференция в Тампере, Финландия, на 19 февруари 2019 г., за да изслушат заинтересованите страни и да анализират какво сме научили и постигнали досега в тази област.

Говорителите от университети, регионални оперативни програми от осем европейски региона, регионални и местни власти, НПО, представители на частния сектор изтъкнаха важността на човешкия капитал, европейските политики, партньорствата и сътрудничествата. Севдалина Войнова участва в панела за новата роля на публичния сектор за насърчаване на иновациите.

Проектът ИноБридж се финансира по програма ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

 

Страница 10 от 38

Нагоре