AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

София разработва нов европейски инструмент - Дигитален квартал

София като един от координаторите на партньорството Дигитален преход в рамките на Европейския градски дневен ред разработи заедно с Оулу, Финландия, и Естония План за действие с пилотни проекти, чиито резултати да послужат за по-добри европейски политики в областта на законодателство, финансиране и образование в цифровия свят.

Един от инструментите, за който София пое лидерска роля, е наречен Дигитален квартал. В общество, където все повече зависим от достъпа си до информация, ако нямаш достъп до технологии и умения да си служиш с тях, може да останеш в дигиталното средновековие. Това се нарича дигитално разделение, и преодоляването му е ключово за местното развитие.

Столична община, Асоциация за развитие на София и Столична библиотека проведоха разширена консултативна среща и семинар на 21 март, 2019, в СофияЛаб, в която се включиха около 30 експерти от местната власт, държавни институции, академични среди, неправителствени организации, бизнес. Целта на семинара беше да очертае конкретни мерки за преодоляване на дигиталното разделение като повече места за обществен достъп до технологии и цифрови услуги, повече обучен технически персонал в услуга на гражданите, програми за обучение и надграждане на умения.

    

 

Излезе изданието „Опитът на ИноБридж“


Изданието „Опитът на Инобридж“ отразява първите 3 години от процеса ма неждурегионално учене, който премина през партньорски проверки, семинари за изграждане на капацитет, обмяна на персонал, учебни посещения и дълбочинен анализ. Книгата прави преглед на процеса по проекта ИноБридж и разработената методология, както и постиженията и резултатите в рамките на този период.

Асоциация за развитие на София е партньор по проекта и има съществен принос към публикацията и основаните на опита препоръки за публични политики за комерсиализация на НИРД, оформени според силните страни и предизвикателствата на регионите и интелигентната им специализация.

Изданието „Опитът на ИноБридж“ е достъпна в електронен вариант ТУК.

Проектът ИноБридж е съфинансиран от ЕФРР на ЕС.

Софийска работилница за иновации ще решава важни за градовете проблеми

В периода 29-31 2019 г. март в Софийска градска художествена галерия ще се проведе работилница за иновации, като част от пилотния проект на Съвместния изследователски център на Европейската комисия „Науката среща регионите/парламентите“.

Столична община беше избрана като един от градовете участници в проекта и ще организира работилница за иновации, в партньорство със Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски “, Асоциация за развитие на София и „Зелена“София. В рамките на събитието ще бъдат разгледани три предизвикателства, пред които София, а и голяма част от градовете в България са изправени. Целта е да се съберат мненията и идеите на различни групи от обществото и да се стигне до решения, които биха могли да се приложат на практика. Методологията на работилницата за иновации се основава на факта, че когато се съберат на едно място хора с различен профил и интереси има голяма вероятност да достигнат до ефективни решения по зададените проблеми.

За повече информация и регистрация посетете страницата на събитието: https://www.innocampsofia.net

Местата са ограничени, не пропускайте да се регистрирате.

Софийската група за интеграция създава материали за кампания

Софийските партньори по проекта ИНТЕГРА – Асоциация за развитие на София и РискМонитор и местната група за интеграция поканиха представители на медиите, служители на Столичната община, членове на мигрантски организации и общности, дизайнери и експерти по комуникация на еднодневна консултативна среща на 15 март 2019 г. Целта на срещата беше да се обсъди информационната и застъпническа кампания по проекта ИНТЕГРА за по-ефективна интеграция на граждани на трети страни – тематичното съдържание на информационните материали и творчески инструменти, както и най-ефективните начини да се ангажират гражданите и мигрантите в кампанията.

Създадохме тематични креативни екипи, които да разработят няколко различни типа информационни материали и инструменти: брошура, видео, материали за онлайн разпространение, както и да идентифицират и тестват подходящи послания на кампанията.

Участниците в консултативната среща обсъждаха и препоръките за европейски политики и информационните материали за предстоящия ИНТЕГРА брифинг в Брюксел на 11 юни, 2019.

Проектът INTEGRA се финансира от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.

За повече информация относно проекта можете да посетите - https://integra-eu.net/.

    

Обмяна на опит с регион Кастиля и Леон


На 11 и 12 март 2019 доцент Теодор Седларски, декан, и доц. Атанас Георгиев, заместник-декан на Стопански факултет на СУ Св. Кл. Охридски, посетиха регион Кастиля и Леон в Испания, за да обменят опит за инструментите и политиките за насърчаване сътрудничеството между университети и бизнес с цел повече местни иновации. Доцент Седларски и доцент Георгиев посетиха университетите Саламанка и Валядолид и обсъдиха подходи и мерки както с колегите си от академичните среди, така и с представители на регионалната оперативна програма за иновации. Обмяната на опит е част от проект ИноБридж по програма ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Асоциация за развитие на София е партньор по проекта, като цели да усъвършенства Софийски публично-частен фонд за иновации (www.fond.sofia-da.eu).

 

 

 

    

  

Застъпническата кампания на ИНТЕГРА включва европейски студенти


На 7ми март проектният екип на ИНТЕГРА в София се срещна с чуждестранни студенти от Франция, изучаващи магистърска степен по европейски въпроси. Представихме на младите колеги основните предизвикателства, свързани с интеграцията на граждани на трети страни в европейските градове, както и политическите мерки, за които се застъпваме, за да направим нашите общности по-приветливи. Обсъдихме заедно креативни начини за ангажиране на повече граждани в усилията за повишаване на осведомеността и застъпничеството, както и в мрежите за издигане на кампанията на европейско равнище.

Проектът INTEGRA се финансира от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.

За повече информация относно проекта можете да посетите - https://integra-eu.net/.

 

     

Страница 9 от 38

Нагоре