AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

ТРЕТА ПЛЕНАРНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ЦИЦЕРОНЕ

На 21 ноември 2019 г. в Берлин се проведе партньорска среща на консорциума по проекта, който е насочен към разработване на стратегически подходи към кръговата икономика в Европейския съюз. Срещата ще се фокусира върху оценка на проведените досега изследвания и обсъждане на практическото им приложение, и как резултатите могат да бъдат използвани за по-добри политики и управление. Сред конкретните инструменти и тулове за тази цел са Стратегически дневен ред за научни изследвания и иновации (в процес на изработване), Платформа за ангажиране на заинтересованите страни и Препоръки за политика и международно сътрудничество на ЕС в тази важна област. Проектът CICERONE се ръководи от EIT KIC Climate, а Асоциация за развитие на София е партньор заедно с национални и местни програмни оператори, бизнеси и водещи изследователски организации, работещи за създаване на платформа за ефективна кръгова икономика. Този проект е получил финансиране от Програмата за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“ съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 820707.

Дигитализирай семейните спомени


Знаете ли откъде произлиза рода ви и можете ли да кажете имената на прадедите си? Какви легенди се носят за семейството ви и желаете ли да ни ги разкажете? Пазите ли снимки на баба си? А била ли е тя "фатална жена"?

Донесете стар семеен албум и ние ще ви го изпратим обратно до няколко дни в дигитален вариант! Миналото ни е основа на бъдещето, нека се постараем да го запазим и в ерата на новите технологии. :)

Заповядайте в SofiaLab (ул. "Сердика" 1) на 21 ноември между 13:00 и 17:00 часа, за да си припомним корените си! Изработете родословно дърво, донесете стари вещи и фотографии или просто добро настроение и желание да споделите семейната си история.

Събитието се организира от Асоциация за развитие на София в партньорство със Столична библиотека, филиал "Сердика".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА В СОФИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО ПРОЕКТА ИНТЕГРА: ОЦЕНКИ И ПЕРСПЕКТИВИ

На 15 ноември 2019г. се състоя заключителна среща на заинтересованите страни по проекта ИНТЕГРА, за оценка на постиженията и планиране на последващи действия за интеграцията на граждани на трети страни (ГТС) в София. На срещата присъстваха участниците в местната група за интеграция и заинтересовани страни, включващи общественият посредник към Столична община, представители на общински комисии, представители на ВКБООН, БСБМ, МОМ, неправителствени организации. Севдалина Войнова, координатор на проекта от АРС, представи креативните инструменти, подготвени от партньорите по проекта – те включват видео клипове, модели за организиране на дебати и дискусии, карти за игра в електронен и хартиен вид, календари, и др. Ресурсите са със свободен достъп и могат да бъдат се използват от различни целеви групи – общински служители, НПО, учители, организации, работещи с бежанци – за обучение, информиране, включване в граждански инициативи. В София, ИНТЕГРА приключва с постигнато много добро взаимодействие между АРС, Столична община (CO), ВКБООН, академичната общност и създаването на условия за продължаване на усилията за интеграция на мигранти. Отчитаме продължаващата работа за създаване и поддържане на механизми за предоставяне на различна информация и услуги към мигрантите в София - чрез разширяване на портала за здравни услуги, myhealth.bg, подкрепен от СО и достъпен на български и на английски език, офиса на обществения посредник, и др. В европейски контекст, методологията на проекта и резултатите от него бяха много високо оценени и получиха голяма видимост: ИНТЕГРА е един от финалистите в конкурса на мрежата CLARINET за най-добра публична кампания за интеграция на мигранти; партньорите по проекта са поканени да участват в изложбата, съпътстваща конференцията Go Local, организирана от Европейския комитет на регионите на 3 декември т.г., както и в панели на самата конференция.

С цел запазване и разширяване на постигнатото, след приключване на проекта през декември 2019, ще продължим работата с всички партньори от публичния и неправителствения сектор, като ще се фокусираме върху няколко основни цели:
         - сътрудничество с офиса на обществения посредник към СО, за улесняване на достъпа на ГТС до услугите му чрез подготовка на документи и заявления на английски език, организиране на изнесени приемни, и др.
         - сътрудничество с новоизбрания общински съвет и комисии, които ще имат компетенции по въпроси на интеграцията на мигранти и бежанци
         - търсене на възможности за улесняване на достъпа на мигранти и бежанци до пазара на труда в София, чрез общинските предприятия, напр. столичен транспорт
         - сътрудничество с ВКБООН и СО за промени в политиките на столична община за достъп до общински жилища, с включване на бежанците и мигрантите в целевата група на ползвателите
         - продължаване на работата за разширяване на възможностите на ГТС и техни организации да се включват в граждански инициативи и в процеса на вземане на решения на местно ниво, напр., чрез малки грантови схеми в рамките на общинските програми за финансиране, Програма Европа и Програма Култура.

    

ИМПРОВИЗИРАНА ИНТЕГРА БАНДА НА 14ТИ НОЕМВРИ В SOFIALAB

Присъединете се към нашата импровизирана ИНТЕГРА банда на 14ти ноември в SofiaLab. Да свирим и да се веселим заедно! Ще е забавно, зареждащо и шумно! Фасилитаторите Виктор Велчев и Александър Евтимов-Шаманчето ще водят джем сесията.

Не се изисква да сте свирили преди; хора от всички възрасти са добре дошли, като децата трябва да имат придружител.

Тъкмо затова толкова обичаме барабанните кръгове. Изумително е как всеки път група непознати хора – от различни поколения, поприща и националности – успяват да се срещнат, да си общуват, да творят заедно.

Ще бъдат осигурени барабани и перкусии. Разбира се, можете да донесете и свой любим инструмент!

Събитието е част от Месеца на бежанеца и се провежда в партньорство с Асоциация за развитие на София и с любезното съдействие на МОМ.

Обучение по медийната и информационна грамотност в Осиек, Хърватия


Екипът на Асоциация за развитие на София взе участие в обучение по медийна и информационна грамотност. Обучението бе водено от френските организации IREX и Savoir*Devenir, и е част от дейностите по проект ИН ЕДУ.

Заедно с проектни мениджъри, учители, журналисти и експерти от НПО от България, Италия, Словения, Хърватия, Франция разработихме програма по медийна грамотност, която да приложим страните си.

Проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ) е финансиран по програма Еразъм + на ЕС.

 

 

 

      

Здравната платформа на Столична община с нова визия и функционалности

На 11 октомври 2019 г. от 12,30 ч. в Софийската лаборатория за иновации SofiaLab на ул. Сердика №1, ет.3 ще бъде представена изцяло обновената Здравна платформа на Столична община: https://myhealth.bg/

Платформата бе създадена преди 2 години и дава възможност на гражданите на София да запазят час за преглед при лекари от различни специалности в общинските болници и диагностично-консултативни центрове.

Сега платформата е не само с нова визия, но и с много нови възможности. Сред тях са системата за известяване на специалиста при резервация на час, възможност лекарят да прегледа пациентско досие, както и пациентът да провери полагащите му се прегледи и консултации. В платформата вече са включени и общо практикуващи лекари.

Страница 4 от 38

Нагоре