AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА МОНИТОРИНГ СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ИНОБРИДЖ

Първата партньорска мониторинг среща по проект Инобридж се състоя в Болцано, Италия, на 18-ти и 19-ти февруари 2020 г. Партньорите по проекта от осем различни европейски държави: Регионалното правителство на Долна Австрия, Фондацията за университети и висше образование на Кастилия и Леон, Автономната провинция на Болцано - Южен Тирол, Западната Трансдунавска регионална иновационна организация „Панон Новум“ ООД, Областният съвет на Тампере, Агенцията за регионално развитие на Алентежо, Регион Малополска, Асоциация за развитие на София и Фонда за приложни изследвания и комуникации - работят заедно от 2016 г. с цел оценка и подобряване на регионални инструменти, насърчаващи по-добрия обмен на знания между университети и бизнеса и използването на резултатите от НИРД за местните малки и средни предприятия. Чрез междурегионален обмен партньорите разработиха своите двугодишни планове за действие с конкретни мерки за повишаване на конкурентоспособността на своите региони чрез иновации и подкрепа за МСП.

По време на първата среща за мониторинг партньорите представиха изпълнението на своите планове за действие, подобрените политики и инструменти, новите проекти и по-добрите управленски структури и процеси.

Асоциация за развитие на София представи най-новите развития в Столична община в тази област: Акселератор стартъп София, схемата в подкрепа на Софийската стратегия за интелигентна специализация на Общинския гаранционен фонд за МСП, програмата за социални иновации, иновационните състезания (хакатони) и SofiaLab като място, оборудвано и работещо като жива лаборатория.

През септември 2020 г. в София ще се проведе финалната конференция на високо ниво по проекта.

Инобридж се финансира от програмата ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансирана от ЕФРР на ЕС.

   

София започва сътрудничество с осем общини и девет профсъюзни организации в Европа за интеграцията на граждани на трети страни

Началната среща на международния проект ЮМН – ЮнионМигрантНет и градовете заедно за интеграция – се проведе на 13 февруари 2020 в Брюксел. Проектът се координира от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП). Целите на проекта са да подобри сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и работодатели в осигуряването на достъп до пазара на труда за граждани на трети страни и мигранти. Партньорите в проекта са 8 общини и 9 члена на ЮМН. Градовете, с които София ще си сътрудничи, включват общината в Долна Малина, с общината в Атина (Гърция), общината в Любляна (Словения), Милано, Триесте, и Порденоне в Италия, както и Лиеж в Белгия.

Г-н Людовик Воет, изпълнителен секретар на ЕКП, откри срещата, като обърна внимание на промяната в миграционния контекст в Европа за последната година и на новите предизвикателства, с които проектът трябва да справи. Те включват равноправния достъп до пазара на труда за мобилните работници, условията за сключване на колективни договори, и защитата на трудовите права.

Стъпвайки на съществуващите мрежи и сътрудничество на ЮМН в отделните страни, проектът ще подкрепи подобряването на качеството на интеграция на мигрантите на пазара на труда, чрез обмяна на добри практики и създаване на капацитет. В България дейностите предвиждат семинари за работодатели, обучителни сесии за правата на гражданите на трети страни и информационна кампания. Продължителността на проекта е 30 месеца.

Многонационалният проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ е финансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция" на ЕС.

    

   

Проект: „Активен и здравословен живот на възрастните хора с помощта на дигитални устройства“ (AgeWare)

От 11 до 13 февруари София ще бъде домакин на работна среща на партньорите в консорциум „Активна възраст“ (ACTIVAGE), който включва 49 партньора от 9 европейски държави: Испания, Италия, Германия, Гърция, Португалия, Финландия, Франция, Великобритания и България. Пилотният модел в София се осъществява с подкрепата на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, която ще поздрави участниците във форума.

Българският консорциум е ръководен от АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ към Столична община и включва ВИРТЕХ ЕООД, ACTUM4, ОП „СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ към СТОЛИЧНА ОБЩИНА и дом за възрастни хора „СЛЪНЧЕВ ДОМ“ в с. Мировяне. Проектът се изпълнява в партньорство с дирекция „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ“ на Столична община.

AgeWare е името на българския консорциум, който вече е част от европейската мрежа „Активна възраст“ (ACTIVAGE). Проектът използва и разработва софтуерни и хардуерни IoT (Internet of things – Интернет на нещата) решения, за да позволи на възрастните хора да се радват продължително на активен и здравословен живот в своите домове. Ще бъде създаден и тестван нов модел за внедряване в София (България), който да доставя продукти и услуги в рамките на проекта ACTIVAGE и използвайки се от опита на партньорите в мрежата.

В рамките на 2 дни в заседателната зала на хотел „КООП“, ул. Г.С. Раковски“ 99 ще бъдат представени различни технологични решения, които разширяват услугите за възрастните хора и позволяват те да получават различен тип услуги, включително и здравни, чрез различни сензори, които осигуряват 24часово наблюдение. В дискусиите участват представители на бизнеса, университети, местни и регионални власти и неправителствени организации от изброените по-горе държави. Работният език на събитието е английски.

Изпълнението на проекта AgeWare подкрепя прилагането на Националната цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.) и Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област София (2016-2020 г.), което прави този проект още по-полезен за заинтересованите страни. Връзката със стратегическите документи допринася за неговото устойчиво развитие извън границите на пилотния план. AgeWare ще се възползва от многото синергии между съществуващите инициативи за активен живот на възрастните хора в София и се стреми да получи подкрепа от всички участващи и институции за създаване на нов Софийски модел за внедряване на иновативни технологии в подкрепа на независим и здравословен живот на възрастните хора в техните собствени домове.

Проектът AgeWare е продължение на инициативата „Дигитален преход“ на Европейската комисия, в която участваха над 20 европейски градове и региони, а Столична община (Асоциация за развитие на София) бе един тримата координатори на партньорството.

Резултат от работата на партньорство „Дигитален преход“ е План за действие.

Също така проектът AgeWare допринася към проект на Столична община „Разширяване на грижите и услугите за възрастни хора от типа патронажна грижа“, финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г

Сходни проекти с който си партнираме:
Гранд Експерти, Фондация „Лале“
Evergreen Talents, Платформа от бизнес компании
SAAM (Supporting Active Ageing through Multimodal coaching), Балкански институт по труд и социална политика

Обучение за учители „Медийна и информационна грамотност“, организирано от АРС като част от Дните на медийна грамотност

Обучителният курс, организиран от Асоциация за развитие на София, беше откриващото събитие на инициативата „Дни на медийната грамотност“ в България. Курсът се състоя на 5-ти февруари в SofiaLab и предостави на учителите едновременно теоретични знания и практически задачи.

Лекторите на обучението бяха експерти от сферата на медиите, дигиталните агенции и неправителствения сектор. Участниците бяха обучени как да различават и да противодействат на фалшиви новини, реч на омразата и онлайн тормоза. Беше им показано също как да използват задължителното учебно съдържание, за да развият у учениците си медийна грамотност и дигитални умения. Освен това, учителите се запознаха с разнообразни дигитални инструменти за създаване на съдържание, които ще им помогнат да представят предметите си по интересен и иновативен начин. Обучаемите научиха чрез практика как да правят подкасти, видеа и радио интервюта и как да използват платформи за публикуване на медийно съдържание. Като цяло, учителите оцениха обучението като много полезно и споделиха, че планират да прилагат наученото на практика в ежедневната си работа със студенти.

Всички участници, които завършиха обучението успешно, бяха сертифицирани и получиха разнообразни обучителни материали и ресурси за обучение. Курсът ще бъде от полза и за предстоящият граждански хакатон, по време на който ученически отбори ще се състезават и ще проектират кампании за медийна и информационната грамотност.

Обучителната програма и ресурсните материали са разработени от Международен екип от експерти в рамките на проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене" (ИН-ЕДУ), съфинансиран по програма Еразъм + на ЕС.

 

      

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ „МЕДИЙНА И ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ“

Екипът на Асоциация за развитие на София кани учители от гимназиален етап да вземат участие в курс по „Медийна и информационна грамотност“, който ще се проведе на 5 февруари 2020 в СофияЛаб, гр. София, ул. Сердика №1, ет. 3. Обучителната програма и ресурсните материали са изготвени от международен екип от експерти в рамките на проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ), съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС.

Учебната програма е предназначена за учители от гимназиален етап по различни предметни области. Те могат да интегрират части от предложеното учебно съдържание в учебната програма по предмета, който преподават, или да изнесат обучението по нея в самостоятелна извънкласна дейност по интереси. Учителите ще бъдат запознати и с различни дигитални инструменти за създаване на съдържание, които могат да използват и като организират отбори със свои ученици и се включат в Градския хакатон по медийна грамотност с награден фонд 9000 евро, който ще се проведе през месец юни 2020 година.

Лекторите в курса са експерти от медии, дигитални агенции и НПО. На участниците в обучението ще бъдат предоставени ресурси за ползване. Успешно завършилите обучението ще получат сертификат.

За целите на обучението е необходимо участниците да носят преносим компютър. Ограничена бройка компютри могат да бъдат осигурени от организатора при предварителна заявка.

За участие в обучението е необходимо да се направи онлайн регистрация в периода от 13 до 31 януари 2020 година на: http://bit.ly/36R8T6t

Местата са ограничени до 30.

Повече информация за проекта може да намерите на http://in-eduproject.eu/.
Лице за контакт в Асоциация за развитие на София – Деница Лозанова Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

ПРОГРАМА

СОФИЯ Е ДОМАКИН НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ ГЛОБАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ФОРУМ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Над 2 500 разработчици на софтуер и информационни технологии участват в тазгодишното издание на Global Tech Summit, което днес бе открито в НДК от кмета на София Йорданка Фандъкова. Под шапката на най-големия технологичен форум в Източна Европа са обединени специализираните конференции за програмиране и нови технологии Java2Days, CodeMonsters и AI&SmartTech, които формират най-мащабното събитие за програмиране и технологии в страната.

Партньор на инициативата е Асоциация за развитие на София.

Кметът Фандъкова поздрави Ивелина Абаджиева за това, че вече 11 година този форум събира в София експерти и практици в областта на информационните технологии от цял свят. Съвсем основателно София вече се споменава от различни световни медии като Дигитална столица на новите пазари.

В статия на "Файненшъл Таймс" София се нарежда на второ място сред 10-те най-бързо развиващите се технологични центрове в Европа. "IT секторът става част от визитната картичка на София и носи на града както инвестиции, така и икономически растеж, – посочи Фандъкова. – Само до септември тази година в София са стартирали 7 големи проекта в сферата на информационните и комуникационни технологии на стойност 93,5 млн. долара."

Фандъкова посочи, че "подкрепяме събития като този Глобален технологичен форум, които показват на света таланта и креативността на нашите програмисти, както и възможностите да се прави бизнес в София.

София е национален лидер в областта на сектора на информационните и комуникационните технологии с огромен потенциал за водещо място в Европа. В София работят над 92% от технологичните компании в страната.

За да насърчим и развиваме тези силни страни на София, преди 5 години Столична община започна да организира хакатони, на които поставяме конкретни задачи, а след това помагаме на победителите да развият своите идеи.

Миналата година създадохме Програма "Акселератор Стартъп София", чрез която бяха избрани за финансиране 13 стартиращи компании.
Дигиталните технологии и инвестициите са приоритет и от следващата година залагаме специално направление със заместник-кмет" – посочи също Фандъкова.

Global Tech Summit 2019 е с 11-годишна история, второ по големина в Европа и на трето място в световен мащаб. Водещи теми на събитието са програмиране, изкуствен интелект, киберсигурност.

Деца от Разград представиха на събитието направени от тях роботи.

    

    

 

Страница 4 от 40

Нагоре