AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Нови възможности за социалните предприемачи

Корона вирусът ни показа колко много се нуждаем от организации, които създават социална и екологична стойност - и екосистема, в която те могат да процъфтяват. Ето защо Асоциация за развитие на София (АРС) и още 13 партньори от 12 държави в Дунавския регион обявяват нова онлайн обучителна програма и състезание с инвестиционна награда. Целта на #AirMOOC & #AirCompetition (Accelerating Investment Readiness massive open online course/Отворени онлайн курсове за ускоряване на инвестиционната готовност) е да подпомогне социалното предприемачество, което да постигне положителни социални промени.

Търсим социални предприятия, инвеститори за социално въздействие и създатели на политики, които искат да работят съвместно за това начинание.

#AirMOOC предлага шест модула във фокуса на социалното предприемачество и инвестициите за социално въздействие: въздействие, стратегия, финанси, мениджмънт, увеличаване на мащаба и комуникации. Модулите са изработени под ръководството на Центъра за социално инвестиране към Университета в Хайделберг. Модулите са на английски език. Обучителната програма е достъпна и отворена за всички, които имат интерес. #AirMOOC ще стартира на 25 май и ще продължи 6 седмици.

Като продължение на #AirMOOC, избраните участници могат да се включат и в още по-интензивно обучение в СофияЛаб и менторски срещи с водещи експерти и практици от България.

#AirCompetition ще извърши двуетапен скрининг на кандидатствалите социални предприятия (независимо от правноорганизационната им форма) и ще избере 30 предприятия, които да се състезават с представяне на идеи в 4 държави от Дунавския регион през месец ноември 2020 г. Избраните състезатели от всяка локация ще получат напътствия лице в лице преди финала, който ще е в Будапеща през януари 2021 г. Всеки победител ще получи поне 10 000 € парични награда (сумата подлежи на уточнение поради кризата) и изключителен достъп до голяма мрежа от европейски инвеститори. Състезанието включва само социални предприятия от Дунавския регион.

Поканата за кандидатстване в международното състезание с представяне на идеи е отворена до 31 май 2020 г. Кандидатстването става на английски език.

AIR онлайн курсове и състезание се предоставят от проекта „Финансиране за социална промяна“ по програма Интеррег Дунав, съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС) http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.

Запишете се за #AirMOOC & #AirCompetition на: https://air-mooc.teachable.com/

Проектът Finance4SocialChange продължава да работи в подкрепа на социалните предприемачи

С развитие на ситуацията покрай COVID-19 става ясно, че през следващите седмици и месеци ще има значително влияние върху социалните предприятия, много от които работят с най-уязвимите хора. В социалното предприемачество в ЕС работят 13,6 милиона души, докато в България над 4,500 предприятия се идентифицират като „социални“. Дори преди пандемията социалните предприятия бяха изправени пред голямо предизвикателство - ограничен достъп до източници на финансиране поради несигурност и риск в бизнес дейностите. Ето защо, за да намалим последствията от кризата, трябва да продължим да предоставяме по-добри условия за социално предприемачество.

Finance4SocialChange е многонационален проект, финансиран от Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“. 14 партньори от 12 държави работим заедно в подкрепа на развитието на социалното предприемачество от 2018 г. Българският партньор на този консорциум е Асоциация за развитие на София. Основната ни цел е да предоставим по-добро обучение и практически решения за инвестиране с въздействие, за да постигнем по-добра регулаторната рамка за правилното функциониране на сектора на социалното финансиране в Дунавския регион. Предстоящите дейности на проекта включват онлайн и офлайн образователна програма, както и местни и международни конкурси, които ще позволят на участниците да получат финансиране за реализиране на своите идеи.
Онлайн образователната програма ще предостави информация, ресурси и възможности за обучение на социалните предприемачи чрез масивни отворени онлайн курсове (MOOC), които ще стартира в средата на май. Методиката на тези курсове е разработена от университета в Хайделберг и включва разнообразни материали като изявления на експерти, казуси, видео уроци. Обучението е безплатно и в него може да се включи всеки стартиращ бизнес.

След приключване на онлайн курсовете Асоциация за развитие на София ще организира и обучение в София за по-задълбочена работа с конкретни социални предприемачи, за да бъдат подготвени за инвестиции за въздействие. В края на процеса ще се проведе национално състезание за избор на социалните предприятия с най-добри идеи и перспективи за привличане на инвестиции, които ще вземат участие в международния конкурс в Будапеща. Отличените компании ще получат възможности за получаване на инвестиции и други финансови ресурси.

Можете да следите новата информация за образователната платформа и конкурса на интернет страницата на Finance4SocialChange (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange) и тук - интернет страницата на АРС (www.bit.ly/Finance4SocialChange).

Проектът Finances4SocialChange е съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС).

Проектът ИноБридж в готовност да сподели резултатите си

Големите разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в определени региони не водят непременно до иновации и повишена конкурентоспособност на местно ниво, ако регионалната икономика е възпрепятствана да приложи резултатите от собствената си НИРД и достъпът до публични резултати от НИРД е затруднен. В основата на проекта ИноБридж стои повишаването на конкурентоспособността на Малките и средни предприятия (МСП) чрез подобряване на свързаните политически инструменти. По този начин се дава възможност МСП да реализират по-добре своя иновационен потенциал и да действат като катализатор за създаване на повече висококвалифицирани работни места и регионален растеж.
9-те проектни партньора от 8 региона в 8 държави, разположени в Европа, провеждаха интензивно междурегионално обучение в продължение на 3 години. Освен това те прилагаха на практика дейностите от Плана за действия, насочени към подобряване на регионалната НИРД, на иновативните резултати и конкурентоспособността на МСП цели 18 месеца. Партньорите вече са готови да споделят практическия си опит.

На 21 април 2020 г. консорциумът на ИноБридж проведе онлайн среща, за да планира заключителната конференция на проекта в София, която ще се проведе на 30 септември - 1 октомври 2020 г. и ще събере политически фигури и политици, както и представители на академичните среди, бизнес общността, посредническите организации и гражданското общество и ще предостави платформа за споделяне на най-добрите практики за проучване и обсъждане на възможностите за оптимизиране на обществената подкрепа за иновационните възможности на МСП.

Проектът ИноБридж е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансиран от ЕФРР на ЕС. Повече информация за проекта, можете да намерите тук - https://www.interregeurope.eu/innobridge/.

Подкрепа за социалните предприемачи във времена на криза

С развитието на ситуацията с COVID-19 става все по-ясно, че през следващите седмици и месеци ще има значително въздействие върху социалните предприятия, много от които работят с най-уязвимите хора. Партньорите по проекта „Финанси за социална промяна“ проведоха онлайн среща на 14 април 2020 г., за да обсъдят какъв е най-добрият начин да отговорят на предстоящите предизвикателства. 14 партньори от 12 държави работят заедно, за да предоставят по-добър обмен на политики и да разработят практически решения за инвестиции с въздействие, за да се постигне по-добра регулаторна рамка за правилно функциониране на сектора на социалното финансиране в Дунавския регион.

Консорциумът по проекта реши да бъде гъвкав през следващите месеци, като продължава да подкрепя социалното предприемачество. Партньорството ще продължи подкрепата си по три основни начина:
                      1. Като предоставя информация, ресурси и възможности за обучение чрез масови отворени онлайн курсове (MOOC), които ще стартират в средата на май.
                      2. Като осигурява достъп до финансова подкрепа чрез конкурс за социални предприемачи, който ще стартира съвсем скоро.
                      3. Като отстоява мнението на предприемачите и социалните инвеститори и базира на него създаването на „Стратегия за инвестиции със социално въздействие в Дунавския регион“.

„Финанси за социална промяна“ е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI). Повече за проекта можете да прочетете тук: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.

Медийната и информационната грамотност с още по-голямо значение сега


На фона на безпрецедентните усилия на образователните и информационните общности из цяла Европа да се справят с настоящата криза COVID-19, партньорите по проект ИН-ЕДУ се срещнаха онлайн на 8-ми и 10-ти април. Целта на уебинара беше да се оценят, реорганизират и надградят дейностите за развитие на медийна и информационна грамотност, насочени към учениците, учителите, родителите и общността като цяло.

Във всички страни-участници - България, Хърватия, Франция, Италия и Словения - училищата са затворени и събирането на групи от хора не е възможно. Въпреки това, в условията на карантина, когато се провежда изцяло дистанционно онлайн обучение, медийната и информационната грамотност са жизнено необходими. Учениците може да имат технологични знания, но това не означава, че имат информационна и медийна грамотност. Партньорите по проекта решиха да работят още по-интензивно сега, за да достигнат до родителите, които в момента прекарват повече време у дома с децата си, да разработят и разпространяват повече онлайн ресурси за борба с дезинформацията, безопасно използване на интернет и критично мислене.

Проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ) е съфинансиран програма „Еразъм+“ на ЕС. Асоциация за развитие на София е българският партньор по проекта. Повече можете да прочетете тук: http://in-eduproject.eu/; https://www.facebook.com/INEDUproject/

     

 

SofiaLab и SlavConf. продължават да работят заедно и онлайн

Въпреки необичайната ситуация, в която се намираме, SofiaLab (https://www.facebook.com/sofialabsda) и SlavConf. продължават да работят заедно и усърдно, както до сега.

SofiaLab е уютно, но и динамично пространство, в което всеки може да се обучава и да бъде обучаващ; място за среща с интересни хора, търсещи и предлагащи креативни решения и работещи за тяхното прилагане в практиката. Чрез лабораторията Асоциация за развитие на София допринася за усъвършенстването на дигитални и предприемачески умения сред младите хора, а и сред всички граждани на София, които не се страхуват да се учат през целия живот.

SlavConf. е серия от събития и инициативи, които обединяват хора с интереси към културата, изкуствата, бизнеса и архитектурата. От началото на 2019 г. Асоциация за развитие на София (SofiaLab) си сътрудничи със SlavConf. с цел постигане на общата им цел – да създадат общество и благоприятна среда за млади и способни хора, търсещи възможности за обмяна на опит, кариерно и творческо развитие.

Към момента двете организации са провели съвместно над 15 събития в SofiaLab, които са посетени от повече от 200 участници. Събитията са насочени към всички представители на креативната индустрия, както и към студенти, ученици, докторанти, преподаватели, организации, управители от различни сектори и представители на образователния сектор. Включени като подтеми са връзките между изкуствата, културата, хуманитарните науки, архитектурата, бизнеса, иновациите и технологиите. За да придобиете по-ясна представа за креативната индустрия, можете да разгледате новия Toolkit (https://slavconf.com/toolkit/), представящ обсега на дейностите в тази сфера, разработен от SlavConf.

Основните направления, върху които са фокусирани срещите са „Кариера с филология”, различни работилници и интерактивни срещи за създаване на съдържание (Content Creators Meetups (https://slavconf.com/contentcreators/)). Една от новите инициативи на SlavConf. е провеждането на интервюта с професионалисти от сферата на креативната индустрия под формата на подкасти. Можете да ги чуете тук (https://www.youtube.com/channel/UCgCfqdqgiskstmTkEa62Bjg).

На 27 март беше проведено първото онлайн събитие, част от Content Creators Meetups с лектор д-р Десислава Бошнакова. Срещата беше на тема „За съдържанието на съдържанието“ и предизвика голям интерес. Следващото събитие от серията е на 10 април с лектор Ангел Искрев.

Асоциация за развитие на София и SlavConf. ви приканват да оползотворявате свободното си време като посещавате бъдещите ни съвместни събития!

    

Страница 3 от 42

Нагоре