AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Международна конференция „Приносът на културата за развитието на европейските градове и региони”

Десетата среща на Комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания към  Комитета на регионите и конференция „Приносът на културата за развитието на европейските градове и региони” се проведе в София на 28 септември 2011г.
 
Членовете на Комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания към Комитета на регионите заседаваха в столицата на България София в сряда 28 септември 2011.  Основен фокус на срещата е инициативата Европейска столица на културата: перспективите за развитие, как резултатите да бъдат по-трайни и устойчиви, как да се рационализира и направи по-ефективен процеса на подбор.

Заседанието на Комисията бе последвано от международна конференция, по време на която местни и регионални власти от цяла Европа дискутираха „Приносът на културата за развитието на Европейските градове и региони”.
Участниците бяха поздравени от Андрула Василиу, комисар по образование, култура, многоезичие и младеж: „Аз съм много доволна, че вие решихте да дискутирате такава важна тема като ролята на културата за развитието на европейските градове и региони. Тази тема е много близка до моето сърце. Аз съм убедена, че културата играе основна роля за възстановяване на европейската икономика.” Комисар Василиу подчертава своето задоволство, „че тази конференция се провежда в нова страна-членка на ЕС” и то в момент, когато нейният екип подготвя предложенията за развитието на инициативата „Европейска столица на културата” след 2019 г. В тази връзка Софийската конференция „не би могла да се организира в по-подходящо време”.

София бе избрана да бъде домакин на това престижно събитие след оспорвано състезание с други европейски градове. Това е първото изнесено заседание на Комитета на регионите в нова държава-членка на Европейския съюз.

Нагоре