AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Инициативи

Image not available

Културата превзема пространства

Image not available

Приносът на културата за развитието на европейските градове и региони

Image not available

Лого конкурс 2019

Image not available

София 2019

Повече място за изкуство

Image not available

Регионална академия за мениджмънт в културата

За Академията

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Академията за мениджмънт в културата е програма за следдипломна квалификация за мениджъри на общински и независими културни институти, организации и събития. Академията се организира от Столична община чрез Асоциация за развитие на София, Гьоте-институт България и Софийски университет "Св. Кл. Охридски" и с подкрепата на Посолството на Австрия, Британски съвет, Чешки културен център, Институт Сервантес, Френски културен институт и Полски културен институт.
Обучителната програма цели да повиши професионалните умения в ко-продуцирането и организирането на културни събития и управлението на организации и институции в областта на културата. Мениджърите в културата, които създават облика на културната сцена, а чрез тях и самите културни институции и организации, ще придобият нови умения, ще оценят по нов начин собствения си потенциал, своите „най-отличителни пазарни характеристики" и новите възможности за въвличане на публиката. Те ще развиват умения за преговори и сътрудничество между обществено финансирани, комерсиални и независимо управлявани институции в града, страната и Европа.


ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕТО

• График на обучителните курсове:
Курс 1: от 21 до 25 април 2015
Курс 2: 26 до 31 октомври 2015
Курс 3: април 2016

Място:
Гьоте Институт София, ул. „Будапеща" №1
Столична община, ул. „Московска" №33
Софийски университет

• Онлайн дейности през цялото обучение и след приключване на програмата:
a. Публикации на открити лекции в YouTube канал;
b. Постоянна комуникационна платформа, отворена за участници и преподаватели, за обмен на знания, умения и обратна връзка по проекти и теми;
c. Платформа за градски въпроси и културен мениджмънт в България на www.goethe.de/sofia

• Казуси, проекти на културните институции на участниците, които да бъдат посещавани и обсъждани от участници и експерти.

• Допълнителни съвместни програми, отворени за участниците в програмата и гражданите:
a. Редовни ежемесечни дискусии "Градски разговори" по теми, свързани с културата и изкуството в града в Гьоте-институт;
b. Конференции в рамките на програмите на партньорите (градове, културни институти, Софийски университет, европейски културни институти).

• Наръчници с ресурсни материали, казуси и индивидуални задачи за участниците.

• Дипломи за следдипломна квалификация в сферата на културния мениджмънт от Софийския университет и сертификати от Гьоте-институт и Столична община на успешно завършилите участници.


УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Академията за мениджмънт в културата е програма за следдипломна квалификация за мениджъри на общински и независими културни институти, организации и събития от София, Югозападния регион и Пловдив. Общият брой на участниците ще бъде 25 човека. При избора на кандидати комисията ще се стреми да постигне баланс между частни и публични културни оператори. Комисията насърчава кандидатите от Югозападния регион да представят информация за установени партньорства и съвместни проекти, които се изпълняват в София.


ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Преподавателите са хабилитирани и нехабилитирани експерти от България и Европа. Преподавателите ще бъдат най-общо 2 групи:
1) експерти в областта на теорията на културния мениджмънт;
2) практици – мениджъри на водещи национални и световни културни събития и институции.


УЧЕБНА ПРОГРАМА:


Goethe-Institut Bulgarien and Leonie Hodkevitch, clearly culture

Програмата на Академията за културен мениджмънт е разделена на три последователни курса, всеки от по пет дни. Участниците получават вдъхновяващи знания посредством лекции и представяне на основни теми, паралелно с развитие на техните собствени проекти в практически и компактни работилници. Всички говорители ще бъдат международни лектори, обучители и опитни мениджъри на фестивали и културни институции.

Курсовете третират всички релевантни аспекти на културния мениджмънт. По време на първия курс „Проектно планиране" ще се занимаваме със зараждащата се професионална култура, която в момента е в процес на промяна. Мениджърите в областта на културата, отгоровните за културната политика ще преосмислят принципите на управление на процесите и проектните организационни умения като бюджетиране, планиране, човешки ресурси и маркетинг.

Вторият курс се занимава с предизвикателната област на финансирането на проекти и установяването на сътрудничество. Участниците ще се научат как успешно да разработват европейски проекти, да създават конкурентни предложения за финансиране от ЕС, както и да обясняват на спонсорите си какви са икономическите ползи за техните проекти.

В третия курс адресираме въпросите за медиите, връзките с обществеността, създаването на мрежи и използването на социалните медии не само за комуникиране, но и за създаване на културно съдържание, стратегиите за развиване на публиките и участието на нашите потребители и клиенти в процеса на съ-творяване.

Всички от гореспоменатите теми ще бъдат разработени на базата на конкретни проекти на участниците. Темите ще бъдат отразени в такива формати като кръгли маси, модерирани дискусии и „Световно кафене". Между трите курса участниците ще получават допълнителни задачи, ще посещават "Градски разговори" в Гьоте-институт и ще общуват както помежду си, така и с директора на курса в рамките на интернет форум.

Директорът на курса Леони Ходкевич от association clearly culture е професор по международен културен мениджмънт в европейски и американски университети и международни организации, както и член на УС на Експертите от ЕС. Като журналист и инициатор на проекти, тя е поела ангажимент за социално включване и толерантност в нейните сфери на влияние.


РАБОТЕН ЕЗИК

Български
С оглед на по-доброто разбиране и неформално общуване с международните експерти се препоръчва добро ниво на владеене на английски език и добри компютърни умения.


УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

За да кандидатстват за обучението участниците трябва да представят:

1. Мотивационно писмо (свободен текст), което описва защо кандидатствате в тази програма, какви са вашите очаквания от програмата за обучение, какво ще подпомогне това за вашата практическа работа.
2. Автобиография (CV).

И двата документа трябва да бъдат изпратени по имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 17: 30ч. На 30 март 2015. След изпращане на мейла ще получите потвърждаващ отговор в рамките на 8 часа. При липса на потвърждаващ мейл, моля да се обадите на телефон 02 952 03 46 или 02 953 02 46 (Галина Цветкова).
Кандидатите, одобрени за участие в обучителната програма, ще бъдат уведомени до 3 април 2015.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени да подпишат декларация, че приемат условията на обучението – участие в 3-те курса на обучителната програма.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Всички организационни разходи за обучението, включително превод, обучителни материали, кафе паузи и обяди по време на обучителния процес ще се покриват от Столична община – Гьоте-институт – Асоциация за развитие на София.
От участниците в програмата за обучение се изисква да покрият разходите за транспорт до мястото на обучение и хотелско настаняването (ако е необходимо).

 
Нагоре