AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Управителен съвет

Image not available

Милка Христова

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Елен Герджиков

председател на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Малина Едрева

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Николай Стойнев

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Иветка Петрова

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Илияна Гугинска

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Тодор Чобанов

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Тодор Чобанов

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Станчо Станков

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Симеон Славчев

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Тодор Чобанов

член на УС на Асоциация за развитие на София

Малина Едрева, член на УС на Асоциация за развитие на София

Малина ЕдреваГ-жа Малина Едрева е председател на групата на политическа партия ГЕРБ в Столичен общински съвет. Председател е на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие /от 2007 г./, член на постоянната комисия по икономика и собственост. Висшето си образование завършва в Пловдивския университет със специалност Биология и химия. По-късно специализира културология в Италия, „Управленски умения” в Българското училище за политика, „Лидерство” в Институт ASPEN /Франция/.

Нагоре