AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Управителен съвет

Image not available

Милка Христова

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Елен Герджиков

председател на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Малина Едрева

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Николай Стойнев

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Иветка Петрова

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Илияна Гугинска

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Тодор Чобанов

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Тодор Чобанов

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Станчо Станков

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Симеон Славчев

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Тодор Чобанов

член на УС на Асоциация за развитие на София

Николай Стойнев, член на УС на Асоциация за развитие на София

nikolay-stoinevНиколай Стойнев

Заместник-председател на СОС.
Председател на постоянната комисия по икономика и собственост; член на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.

Николай Стойнев е Магистър по икономика от УНСС - София, биохимия и микробиология от СУ "Св. Климент Охридски". Допълнителни квалификации: по Обществени поръчки към "Център за обществени поръчки"; по Политически мениджмънт към БУП, НБУ; от Летен университет по демокрация, Страсбург към Съвета на Европа.

Нагоре