AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Управителен съвет

Image not available

Милка Христова

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Елен Герджиков

председател на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Малина Едрева

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Николай Стойнев

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Иветка Петрова

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Илияна Гугинска

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Тодор Чобанов

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Тодор Чобанов

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Станчо Станков

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Симеон Славчев

член на УС на Асоциация за развитие на София

Image not available

Тодор Чобанов

член на УС на Асоциация за развитие на София

Станчо Цветанов Станков, член на УС на Асоциация за развитие на София


Станчо Цветанов Станков

Заместник-председател на Столичен общински съвет

Роден е на 14.07.1976 г. в град Видин.
Висше юридическо образование.

Член на политическа партия Атака.

Заместник-председател на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.
Член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Нагоре