AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Конференция „Културата в подкрепа на социалното приобщаване, социалните иновации и междукултурния диалог“ 19.05.2017

RSS
sedec4
sedec5
sedec6
sedec8
 
 
Нагоре