AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Конференция „Културата в подкрепа на социалното приобщаване, социалните иновации и междукултурния диалог“ 19.05.2017

RSS
sedec-1
sedec-2
sedec-3
sedec-4
sedec-5
sedec-6
sedec-7
sedec-8
sedec1
sedec2
sedec3
sedec4
sedec5
sedec6
sedec7
sedec8
sedec1
sedec1
sedec2
sedec3
 
 
Нагоре