AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ИНОЕЪР – ЧАСТ ОТ КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ“

ИНОЕЪР е добър пример за създаване на работещи мерки за подобряване на жизнената среда чрез сътрудничеството между публичните власти и научните организации. Резултатите от подобен тип партньорства бяха важна част от дискусията по време на кръглата маса „Климатични промени и опазване на общественото здраве“, която се проведе на 9 ноември 2021 г.

В тази връзка бе представен и проект ИНОЕЪР, в който трансфера на научните постижения и технологичните иновации са част от въвеждането на нов вид транспорт с цел намаляване на въглеродните емисии. В кръглата маса, организирана от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), се включиха както Асоциация за развитие на София (АРС) и Клийнтех – България, така и представители на Регионалния офис на СЗО, БЧК, БАН, сдружение „Въздух и здраве“.

АРС, Клийнтех и НЦОЗА са част от регионален хъб, подкрепен от Европейския институт за иновации технологии „Климат“. Заедно правим малки стъпки към голямата цел: да намалим рисковете от климатичните промени и да управляваме по-ефективно ресурсите за здравеопазване и чиста околна среда.

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

   

Нагоре