AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ОНЛАЙН СЕМИНАР НА ТЕМА „МОДЕЛИРАНЕ НА АТМОСФЕРНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ“

Защо са ни необходими числени модели за замърсяване на въздуха? Какво означава химическо време? Как влияят сградите и други наземни съоръжения върху разпространението на замърсителите? На какъв принцип е изградена системата за прогноза на потенциала на замърсяване с фини прахови частици за Столична община?

Отговорите на тези и други въпроси, свързани в атмосферното замърсяване можете да научите по време на онлайн семинара на тема „Моделиране на атмосферното замърсяване“, организиран от Националния институт по метеорология и хидрология по проект ИНОЕЪР.

Семинарът ще се проведе онлайн на 24 септември (петък) от 14:00 до 16:00ч.

В рамките на събитието ще се запознаете с числените модели за разпространението на замърсители в атмосферата, които са както основен инструмент за анализ и прогноза на качеството на атмосферния въздух (КАВ), така и неизменна част от програмите на местните администрации целящи подобряване на КАВ. Темата за атмосферното замърсяване ще бъде подробно представена от експерти и практици в сферата на общодостъпен за широката публика език.

Можете да се включите в семинара като се регистрирате ТУК. Подробна програма на събитието е достъпна на следния линк.

Очакваме ви!

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

Нагоре