AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО – ИНОЕЪР И ИНОВАТИВЕН ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

На 14.01.21г. се състоя изложение на превозни средства по повод 120-годишнината на градския транспорт в София. Наред с разказите за транспорта от миналото, публиката се запозна и с планираните иновации за бъдещето. Заместник-кметът по транспорта на Столична община Кристиан Кръстев запозна присъстващите с проекта ИНОЕЪР и дейностите, които ще бъдат осъществени в рамките на изпълнението му.

Най-впечатляваща сред тях е предоставянето на услугата за изцяло екологичен обществен транспорт „при поискване“. Вместо да се движат по предварително определени маршрути, новите електроавтобуси ще създадат карта на маршрута въз основа на търсенето на гражданите, подадено чрез мобилно приложение. Приложението ще използва изкуствен интелект за усъвършенстване анализа на данни, за да създаде най-ефективния път за всяко пътуване, като събира възможно най-много пътници.

Тази услуга за градски транспорт ще се тества за първи път в Европа и ще бъде приложена заедно с широк спектър от инициативи: зони с ниски емисии, зелени коридори, такса за задръстване, насърчаване на активна мобилност. Това координирано усилие на градската администрация, учените, бизнеса и гражданите ще сформира цялостен подход към ограничаване на замърсяването на въздуха и ще промени облика на обществения ни транспорт.

Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

        

Изложение на превозни средства по повод 120-годишнината на градския транспорт в София


На 14.01.2021 г. ще се състои информационен ден по повод честването на 120-годишнината на градския транспорт в София.

Изложението ще ни разкаже историята от 1901 г. когато тръгва първия трамвай и ще отправи погледа ни към бъдещето, което предлага „Зелен градски транспорт при поискване“ по проект ИНОЕЪР.

Заповядайте да Ви разкажем какви други иновации сме подготвили в рамките на проекта, за постигане на цялостен подход към ограничаване на замърсяването на въздуха от транспорта в града.

В рамките на този ден са организирани и безплатни панорамни обиколки с изложените превозни средства. Можете да разгледате маршрутите им тук: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/639994

Европейски и глобален опит с транспорт при поискване, ниско емисионни зони и такса задръстване


Екипът на INNOAIR изработи доклад, който представя и анализира най-добрите практики за общи глобални инициативи за транспорт при поискване и ‚транспорт като услуга“ в Европа и света. Анализът е достъпен на английски език и може да бъде изтеглен от тук.

Документът, изготвен от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), съдържа общ преглед на основните тенденции в решенията за мобилност, свързани с иновативния подход на INNOAIR - въвеждането на зелен обществен транспорт при поискване. Този подход се комбинира с подхода „мобилността като услуга“ (MaaS) като нискоемисионни зони, такса за задръстване и зелени коридори. Анализът предоставя конкретни примери за вече приложени подобни иновации в Европа и света, насоки за прилагане на тестваните решения, предизвикателствата, които те адресират, основни констатации, резултати и научени уроци. Чрез този анализ екипът по проекта цели подобряване модела на INNOAIR и запознаване на широката общественост с добри практики от други градове и държави.

За повече информация за резултатите от проекта ИНОЕЪР, включително последната публикация на Справочник за замърсяването на въздуха за различни заинтересовани страни, вижте интернет страницата на проекта www.innoair-sofia.eu.

Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

 

 

INNOAIR представя Справочник за замърсяването на въздуха за различни заинтересовани страни


Екипът на INNOAIR има удоволствието да съобщи, че Справочникът за замърсяването на въздуха е вече публикуван и свободно достъпен. Той е двуезичен и е предназначен да послужи на заинтересовани страни от различни сектори. Можете да изтеглите справочника на английски от тук и на български от тук.

Справочникът е изработен по проект INNOAIR от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Асоциация за развитие на София и се разпространява безплатно с цел да послужи на политически, изследователски, образователни, индустриални и екологични организации да разберат по-добре процесите, водещи до нежелани високи нива на замърсяване в градските райони.

Документът представлява разбираемо обобщение на факторите, влияещи върху нивата на различни замърсители в атмосферата и как неблагоприятното им въздействие може да бъде премахнато или ограничено, за да се подобри качеството на въздуха в градовете в краткосрочен и дългосрочен план. Справочникът съдържа също стандартите за качество на въздуха от Европейския съюз и Световната здравна организация (СЗО) и информация за това как замърсяването на въздуха може да повлияе човешкото здраве, екосистемите и биологичното разнообразие, изменението на климата и културното наследство. Освен това, представя вече разработените системи за мониторинг на качеството на въздуха в София, както и стратегии за управление на качеството на въздуха и добри практики от различни държави по света.

За повече ин формация за проекта ИНОЕЪР, включително последната публикация Диалог на заинтересованите страни за взаимозависимостите при чистотата на въздуха, вижте интернет страницата на проекта www.innoair-sofia.eu.

Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА УСЛУГА:


ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА УСЛУГА:

Дизайн, създаване, разработване и внедряване на интернет страница на проекта ИНОЕЪР: Innovative demand responsive green public transportation for cleaner air in urban environment (UIA05-202), гаранционна поддръжка за 30 месеца на внедрената интернет страница и обучение на двама служители на Възложителя за работа със системата за управление на съдържанието.

 

 

Стартиран диалог със заинтересованите страни на INNOAIR

Справянето със сложен проблем, като качеството на въздуха, в голям метрополен регион и превръщането му в тестово място за разработване, изпитване и демонстриране на иновативно решение за обществен транспорт при поискване, е предизвикателство. Ключът към успеха е работата с а не за жителите.

INNOAIR стартира своя диалог със заинтересовани страни на 12 ноември 2020 г., обединявайки различни групи хора. Близо 100 заинтересовани страни от университети и изследователски институти, обществени организации, градска администрация, неправителствени организации, национални агенции, бизнеси и инвеститори, взеха участие в онлайн диалог и участваха в разговор за бъдещето. Дискутантите, сред които заместник-кметът на София Кристиан Кръстев, Боряна Димитрова от Алфа Рисърч, Доц. Емилия Христова от Националния институт по метеорология и хидрология, Миля Димитрова от Софияплан и Петър Сеизов, Денкщат, повдигнаха важни въпроси, които бяха разгледани по време на въпросите и отговорите. Бяха изразени различни перспективи, сочещи различни взаимозависимости: колкото по-точна и навременна обратна връзка градът предоставя за ефекта от своите политики, толкова по-силна е ангажираността на гражданите; колкото по-малко мерки има за подпомагане на енергийно бедните, толкова повече се забелязва замърсяване на въздуха от стари автомобили и битово изгаряне; колкото по-малко е замърсяването на въздуха, толкова по-голямо е биологичното разнообразие; колкото по-нов е градският квартал, толкова повече замърсяване има от строителството и слабо развитата инфраструктура, да назовем само няколко.

Екипът на INNOAIR избра диалози със заинтересовани страни като метод за управление на промяната, защото ни напомня да не се губим в плевелите по време на работа, но да видим общата картина, да не пренебрегваме трудностите, да премахнем предположенията и да идентифицираме стъпки, които могат да бъдат предприети.

Ето няколко извадки от заинтересованите страни:

“Това, че сега се говори повече за чистотата на въздуха, отколкото преди години, не означава, че се прави по-малко. Тъкмо обратното.”

„Най-важният фактор за насърчаване на гражданската подкрепа за политиките за качеството на въздуха е, когато общината последователно прилага ясни дългосрочни мерки с измерими резултати.“

„София трябва да демонстрира пряка връзка между мерките и постигнатия ефект.“

Презентациите на лекторите са достъпни ТУК.

Не се колебайте да се свържете с нас, ако сте заинтересовани - https://www.facebook.com/innoairsofia!

Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

Страница 1 от 2

Нагоре