AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ЗЕЛЕНА СОФИЯ

Проект „Зелена София“ стартира по инициатива на кмета на Столична община през октомври 2016 г. и е структура към „Асоциация за развитие на София“. Екипът, който стои зад проекта има две основни цели. Едната е да координира всички политики на Столична община обвързани с устойчивото развитие на града, а втората е да подготви кандидатурата на столицата за наградата на Европейската комисия „Зелена столица на Европа“*.

Към настоящия момент екипът събира, структурира и анализира информация според описанията на дванадесет индикатора за устойчиво развитие, които са заложени в документите за кандидатстване в конкурса “Зелена столица на Европа”. Успоредно с това, екипът разработва и организира пилотни проекти свързани с темите: чистота на въздуха, мобилност и третиране на отпадъците.

*Наградата „Зелена столица на Европа“ е учредена от Европейската комисия през 2008 г. Инициативата цели да окуражи местните власти из цяла Европа, в усилията им да намалят негативното влияние на градската среда върху здравето на жителите и да прилагат високи екологични стандарти в управлението си. Днес над 75% от населението на континента живее в градове и това поставя редица предизвикателства, на които общините търсят отговор като чистота на въздуха, енергийна ефективност, градска мобилност и третиране на отпадъците. Победители в конкурса от предишни години включват градове като Стокхолм, Хамбург, Копенхаген и Любляна.

Нагоре