Младежки пространства и предприемачество


Младежки пространства и предприемачество се оказа важна тема, по която ще заседава Младежкият консултативен съвет към Столичната община.

А какво по-добро място за тази дискусия от Софийската лаборатория за иновации, която ще открием през месец септември 2018, благодарение на проекта Умения за новите поколения, съфинансиран по програма Интерег Дунав.

Асоциация за развитие на София председателства заседанието на Консултативния съвет, проведено на 12 юли 2018 в Столична община. Светлана Ломева представи Младежката лаборатория и отворената за кандидатстване динамична обучителна програма по предприемачество.