Академия за културен мениджмънт – София 2018

Академия за културен мениджмънт – София 2018
Отворена покана за участие

Краен срок за кандидатстване: 11 май 2018 г.

След три издания в София и успешно първо издание в три държави през 2017 г. Академията за културен мениджмънт (АКМ) продължава през 2018 г. програмите си за продължаващо обучение едновременно в София, Букурещ, Солун и Сараево.

АКМ в София е проект на Гьоте-институт България, Столична община, Асоциация за развитие на София и Нов български университет. В Румъния, Гърция и Босна и Херцеговина програмата се организира от локалните Гьоте-институти. Повече за АКМ и историята на програмата можете да намерите тук.

Формат
Програмата в София се състои от интензивен едноседмичен образователен курс на тема „Мислене за културното наследство в перспектива“ и ще включи лекции, семинари, дискусии, работа по групи и индивидуални консултации с български и чуждестранни професионалисти от сферата на културния мениджмънт и културното наследство. Програмата включва още обща онлайн платформа с учебни материали. Кулминация е международна конференция за културен мениджмънт и културно наследство, съпътствана от мрежова среща, които ще се проведат през септември в София. В събитията ще се включат всички участници в АКМ 2018 от България, Румъния, Гърция и Босна и Херцеговина, както и международни лектори. След успешно завършване на програмата Гьоте-институтите в София, Букурещ, Солун и Сараево ще предоставят стартово финансиране за нови съвместни проекти на участници в Академията след кандидатстване в затворена конкурс. В края на 2018 г. организаторите ще публикуват годишната публикация на АКМ с доклади на участници от всички четири града.

София
Група от до 15 участници от България
25-30 юни, София
Програмата е сертифицирана от Нов български университет

Букурещ
Група от до 15 участници от Румъния и Молдова
2-7 юли, Букурещ
Програмата е сертифицирана от Университет Букурещ

Солун
Група от до 15 участници от Гърция
23-29 юни, Солун

Сараево
Група от до 15 участници от Босна и Херциговина
7-12 май, Сараево

Международна конференция и мрежова среща на АКМ – 28-30 септември, София

Затворена покана за кандидатстване за стартово финансиране на съвместни проекти

Възможност за публикуване на статия/доклад в годишната публикация на АКМ

Обща онлайн платформа и учебни материали

Включване в мрежа от над 100 културни мениджъри от България, Гърция, Румъния и Босна и Херцеговина

Тематичен фокус
Темата на АКМ в София през 2018 е: МИСЛЕНЕ В ПЕРСПЕКТИВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Културното наследство обикновено се приема като нещо „старо“, като завет, като следа от миналото и като нещо, отдавна останало зад нас. Но отвъд това какво всъщност е културното наследство? То може да бъде артефакт, сграда, произведение на изкуството, традиция или обичай, приказка или песен. Културното наследство може още да принадлежи на музея или да бъде част от ежедневния ни живот. Програмата на АКМ 2018 ще се съсредоточи именно върху различните аспекти на културното наследство и как то може да бъде поставено в съвременен контекст.

Участниците в АКМ ще бъдат насърчени да изследват потенциала за иновации както в културното наследство, така и като цяло в културния сектор. Чрез представяне на добри практики от България и чужбина, чрез лекции, дискусии и уъркшопи програмата ще се фокусира върху иновативни практики в музеите (чрез дигитални технологии, музейна архитектура и сценография), изкуство в публично пространство, архитектура, правови рамки, възможности за финансиране, бизнес модели и нови модели за управление на културни организации.

Освен това програма ще стимулира участниците да мислят за културното наследство като ресурс за нови идеи и проекти, иновация и обмен в региона на Балканите и Югоизточна Европа.

Теми, които ще бъдат застъпени в курса:
         • Какво е културно наследство?
         • Общо наследство на Балканите и Югоизточна Европа
         • Иновативни начини за представяне и популяризиране на културно наследство
         • Иновация в музея
         • Набиране на средства за културни проекти
         • Краудфъндинг
         • Диалог между публични и частни организации
         • Международно сътрудничество и културен туризъм
         • Управление на културни организации – лидерство, нови структури и бизнес модели

Сертифициране на програмата
Програмата в София е сертифицирана от Нов български университет. Участниците, които отговарят на следните изисквания, ще могат да получат сертификат от НБУ, който дава 3 ECTS кредита и 9 кредита според системата на НБУ:
        • Мин. 80% присъствие във всички събития в програмата
        • Активно участие в работния процес и ангажираност
        • Предаване на дипломна работа под формата на академичен доклад (10 страници; докладът ще бъде включен и в годишната публикация на АКМ) или на детайлно разписване на идея за нов проект (с който може да се кандидатства и за фонда на АКМ за финансиране на нови съвместни проекти)

Такса за участие
Таксата за участие е в размер на 200 евро (=400 лв.). В нея се включва:
          • Участие в едноседмичния интензивен курс и тридневната международна и мрежова среща
          • Обеди и кафе-паузи по време на всички събития
          • Учебни материали
          • Достъп до споделената онлайн платформа
          • Менторство/консултации с български и международни професионалисти
          • Възможност за финансиране в размер до 5000 евро за нов съвместен проект
          • Сертификат, издаден от НБУ и даващ 3 ECTS кредита

Само ограничен брой заявки за намаление на таксата могат да бъдат взети предвид. Организаторите ще могат да предложат намаление само при убедителни причини и мотивация.

Изисквания към кандидатите
         • Могат да кандидатстват културни мениджъри, архитекти, археолози, музеолози, представители на публични институции, музеи, културни институти, неправителствени организации, читалища, граждански инициативи, академици и други професионалисти, работещи в сферата на културата
         • Работен опит в културния сектор от поне две години е преимущество
         • Висше образование (мин. бакалавърска степен)
         • Отлично владеене на български и английски език
         • Конкретен опит в сферата на културното наследство не е задължителен

Кандидатстване
        • Мотивационно писмо (макс. 1 страница) с информация за: професионален опит, интереси, мотивация за участие, интерес към темата на АКМ 2018, очаквания от програмата (какво конкретно очаквате от съдържанието, какво бихте искали да научите и върху какво бихте искали да се наблегне). Моля, изрично упоменете дали имате интерес към сертификат от НБУ.
        • Актуална автобиография
        • Допълнителни материали като портфолио, линкове и др. (ако е приложимо)

Документите не трябва да надвишават 7 MB.
Документи за кандидатстване се приемат до 11 май по електронен път на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..