Умения за новите поколения / Либерец 27-29.06.2017

 

Младите поколения имат потенциала да са двигатели на иновациите и да предизвикват промяна в местните си общности. Въпреки това 62% от младите в Централна и Източна Европа не проявяват интерес към стартиране на собствен бизнес, а само 5% биха искали да го направят, но го намират за трудно. По тази причина Асоциация за развитие на София и Столична община станаха партньори в проекта Умения за новите поколения, финансиран от Дунавската транснационална програма.

От 27 до 29 юни, 2017, партньорите от Либерец (Чехия), Будапеща (Унгария), Марибор (Словения), Клуж (Румъния), Грац (Австрия), Белград (Сърбия) и София се събраха в Либерец да сравнят и обсъдят местната среда за подкрепа на младите. Основната цел на проекта са младежите между 15 и 29 г. Градовете и регионите целят да привлекат малки и средни предприятия, НПО, администрации, както и ментори, лектори и наставници, за да изградят и тестват общи инициативи в подкрепа на младите. Междурегионалния семинар идентифицира споделени предизвикателства, избра установени добри практики и очерта следващите стъпки за разработване на местен дневен ред за иновации и транснационална иновационна лаборатория.