Кандидатурата на София 2019 бе представена на срещата на Комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания на Комитета на регионите на ЕС в Габрово

Светлана Ломева представи възможностите на столицата и региона в контекста на темата: как европейските политики ще променят стратегическото измерение на културата и творческите индустрии и какво е значението им за местното и регионално развитие.

На 1 юли, вторник, от 9:00 часа в зала „Възраждане" - Габрово се проведе изнесена проява на Kомисията по образование, младеж, култура и научни изследвания (EDUC) на Комитета на регионите на Европейския съюз. Темата бе „Насърчаване на културния и творческия сектор като ключови фактори за повишаване на местната и регионалната конкурентоспособност и привлекателност". Събитието целеше и създаване на платформа за открито обсъждане на предизвикателствата в процеса на интегриране на културния и творческия сектор в регионалните и местните стратегии за развитие, както и конкретизиране на възможностите за финансиране със средства от Европейския съюз.

Форумът беше открит от кмета на община Габрово Таня Христова и министъра на културата д-р Петър Стоянович. Първата тематична сесия, водена от Малина Едрева, бе за ролята на културата и творчеството за постигане на регионален растеж. Дискутанти бяха Стюард Максуел – член на Шотландския парламент, Стефан Георгиев – представител на бюро Творческа Европа, Диана Андреева – директор на Обсерватория по икономика на културата, Светлана Ломева – директор на Асоциация за развитие на София и Теодора Дачева – зам.-изпълнителен директор на НСОРБ.

Диана Андреева от Обсерваторията по икономика на културата обобщено представи изводите на изследването „София- град на творческата икономика", според което всяка десета организация или предприятие в столицата е предприятие на творческата икономика и секторът е по-устойчив на икономическата криза от други сектори в българската икономика.

Светлана Ломева представи методите за изграждане на нови устойчиви модели за управление на процесите в този сектор, възможностите за трансформиране на общински пространства в зони за култура, както и случващото се в София с оглед на кандидатурата на града и региона за Европейска столица на културата през 2019г.

„Културата като творчески инструмент за устойчиво развитие" бе темата на втората сесия, събрала заедно представители на градовете-финалисти в конкурса за Европейска столица на културата 2019 – Варна, Велико Търново, Пловдив и София. Дискусията след края на сесията бе особено важна с оглед на „финалната права" за четирите български града в надпреварата им за титлата, която трябва да стимулира стратегическото развитие не само на града-победител, но и на цялата национална културна политика.

На форума бе представено и културното предприятие „Клъстър творческо Габрово". Сред гостите, идващи от цялата страна имаше представители на местни и регионални власти, експерти в областта на културния и творческия сектор, неправителствени организации и независими творци.