AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Включете се в консултативния процес по Плана са действие - Дигитален преход на Европа

Ако желаете да се включите в консултативния процес по Плана са действие по партньорство „Дигитален преход“, част от инициативата „Градски дневен ред за Европа“ на Европейската комисия, може да изпращате предложенията си на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Целта на Плана за действие в областта на цифровия преход е да бъдат осигурени по-добри обществени услуги за гражданите, да бъдат подкрепени европейските градове при използване на възможностите за цифровизацията и да се подпомогне европейският бизнес да развива иновации и да създава нови бизнес възможности на световните пазари.

София заедно с Естония и финландския град Оулу са координатори на партньорство „Дигитален преход“.

Спомняте ли си тези дискети?

Спомняте ли си тези дискети, които бяха основно средство за пренос на данни преди години? Е, ако имате от тях не ги изхвърляйте, защото в Швеция те вече са доста скъпи. Само че там ги използват за баджове. Само преди няколко дни приключи поредната работна среща на партньорство „Дигитален преход“ от инициативата Европейският дневен ред за Европа, която бе организирана от общината в Хелзингборг. Предишната подобна среща се състоя в София през юни тази година. София заедно с Естония и финландския град Оулу са координатори на партньорство „Дигитален преход“.

Заедно с Вероника Манова (координатор от страна на София) участвахме в дискусиите фокусирани върху е-управление; Нови умения и обучението на бъдещето; Стандартизация на бази данни и съвместимост; Градско планиране; Здравните и социални грижи на бъдещето; Нови бизнес модели, ускоряващи градския растеж; 5G и други ключови базови технологии. Основната цел е да бъдат предложени конкретни инициативи към ЕК за следващият програмен период в областта на образованието, законодателството и европейските програми, които да улеснят дигиталния преход в Европа.

Нашето „Партньорството“ е в процес на изработване на План за действие, който трябва да е готов до края на тази година. След това започва процес на дискусии и обсъждане. Нашата амбиция е да успеем да тестваме някои пилотни идеи през втората половина на следващата година. Екипът на Асоциация за развитие на София администрира участието на София в тази инициатива, както и работи по темата за нови умения и обучението на бъдещето.

Дигиталните технологии и услуги се развиват толкова бързо, че едно от огромните предизвикателства е непрекъснатото повишаване на дигиталните умения, особено за хората над средна възраст. Когато получихме дискетите – антики, предлагани вече за баджове си спомнихме, че не беше далече времето, когато тези дискети се използваха масово в България, както и че все още в някои наши институции информацията се предоставя на такива устройства. Е, чака ни много работа и сме отворени към всеки с идеи и готов да си партнираме.

СОФИЯ Е ДОМАКИН НА ЕВРОПЕЙСКА СРЕЩА ОТ ПАРТНЬОРСТВОТО „ДИГИТАЛЕН ПРЕХОД“

На 7 и 8 юни Столична община (Асоциация за развитие на София) домакинства работна среща от партньорството ‚Дигитален преход“. София е координатор на това партньорство заедно с Естония и финландския град Оулу.

Инициативата е част от „Градският дневен ред за ЕС“, който се изпълнява посредством иновативен метод на широки партньорства между представители на държавите-членки, градските власти, Европейската комисия, управляващи органи на оперативни програми, Европейската инвестиционна банка, експерти, неправителствени организации и представители на частния сектор.
Основната му цел е да подобри съществуващите политики в областта на законодателството, образованието и европейското финансиране и да повиши ефективността им чрез въвеждане на нови мерки.

Градският дневен ред за ЕС ще създаде нови форми на взаимодействие, фокусирайки върху градските проблеми и предизвикателства с европейско измерение.

Основният механизъм за изпълнение на Градския дневен ред на са тематичните партньорства. В рамките на тези партньорства Европейската комисия, държавите-членки, европейските градове ще работят заедно за засилването на градското измерение на европейските политики.

Партньорствата ще работят по 12 приоритетно теми, определени в Градския дневен ред за ЕС.

София кандидатства и бе избрана заедно с Естония и Оулу, Финландия за координатор на партньорството Дигитален преход.

Целта на партньорството Дигитален преход е да подобри обществените услуги за граждани и да създаде нови бизнес възможности.

Основните панелни дискусии в София са:
• Е-управление;
• Нови умения и обучението на бъдещето;
• Стандартизация на бази данни и съвместимост;
• Градско планиране;
• Здравните и социални грижи на бъдещето;
• Нови бизнес модели, ускоряващи градския растеж;
• 5G и други ключови базови технологии

Елен Герджиков, председател на СОС и председател на УС на Асоциация за развитие на София даде старт на международната среща:

          „Ние говорихме за интелигентни градове, сега говорим за интелигентно общество. Градовете имат отговорността да играят решаваща роля за създаването на интелигентно общество, не само като използват и прилагат технологични решения и свързани с това нови услуги, но и като силени партньори и посредници на дигиталния преход.“

Повече от 40 представители на местни и национални власти от европейски градове и държави се събират в София, за да изработят план за действие и препоръки за промяна на политики, които съдействат и подпомагат процесът на дигитален преход в Европа.

Вдъхновяваща реч на Пламен Русев (основател на Webit) пред участниците в партньорството „Дигитален преход“:

          „Ако говорим за бъдещето, трябва да мислим как да овластим младите хора, защото те вярват, че могат да променя света“. Пламен Русев подчерта огромния потенциал, който има в София, България и Източна Европа. Потенциал в областта на дигиталните иновации и технологиите. „Не случайно София е един от координаторите на партньорство Дигитален преход, защото нашият град вече се утвърждава като СОФИЯ - ДИГИТАЛНА СТОЛИЦА.“

    

София бе избрана за съ-координатор на партньорството Дигитален преход в рамките на инициативата Градски дневен ред за ЕС

София бе избрана за съ-координатор на партньорството Дигитален преход в рамките на инициативата Градски дневен ред за ЕС заедно с Естония и Оулу, Финландия.

В края на 2016 година ще бъдат избрани държави-членки и европейски градове, които да се присъединят към партньорството.

Пактът от Амстердам, с който се създава Градският дневен ред за ЕС е приет на 30 май 2016. В центъра му са развитието на 12 партньорства във връзка с 12 предизвикателства пред градовете. Партньорствата ще дадат възможност на градовете, държавите членки, институциите на ЕС и заинтересованите страни, например НПО и бизнес партньорите, да работят заедно на равни начала, за да намерят общи начини за подобряване на градските райони в Европейския съюз.

В съответствие с ангажимента на Комисията за по-добро регулиране, плановете за действие, разработени в рамките на партньорствата, ще бъдат съсредоточени върху по-ефективно и по-последователно прилагане на съществуващите политики на ЕС в градовете, например в областта на околната среда, транспорта и заетостта. Те ще са насочени и към улесняване на достъпа до финансиране от ЕС, насърчаване на комбинирането на средства от различни фондове на ЕС, разширяване на базата от знания по въпросите на градоустройството и обмен на добри практики.

Страница 1 от 2

Нагоре