AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Галерия на Академия за мениджмънт в културата

Курс 1 на Академия за мениджмънт в културата

 
Нагоре