AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Международна конференция за културен мениджмънт и мрежова среща в София

На 28 септември, 2017г., стартира международната конференция “Пътища към иновации в културата”. Конференцията е в рамките на Академията за мениджмънт в културата и се организира от АРС, Гьоте Институт, Столична община, в партньорство с Полски културен институт и Софийски университет. Конференцията събира 54 мениджъри-практици в сферата на културата от България, Румъния и Гърция с водещи академични учени, изследователи и политически лидери, за да обменят опит и изследователски резултати. Свои изследвания по темите цифрови иновации, социални иновации, съвместни иновации, иновации в работния процес и нови публики ще представят участници в Академията от трите държави, селектирани от академичен редакционен съвет. Сред международните говорители сa Кшищоф Май, генерален директор на Европейска столица на културата Вроцлав 2016, Рарита Збранка, директор на Културен център Клуж, и д-р Евелин Хуст, директор на Гьоте-Институт Букурещ, българските експерти д-р Петя Колева, Венелин Шурелов. Конференцията цели да създаде интердисциплинарна платформа за изследователи, практици и образователи за представяне и обсъждане на иновации, тенденции, проблеми и решения в областта на мениджмънта в културата. Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и председателят на комисията по култура и образование в СОС Малина Едрева също ще са сред участниците.

Докладите, представени по време на конференцията, ще бъдат включени в специална академична публикация.

Конференцията надгражда 5-годишния опит на АРС в организиране на Академията за мениджмънт в културата и партньорството със Софийския университет, Гьоте-Институт и европейските културни институти. Като даваме възможност на културните оператори да допринесат към съдържанието на академичната конференция, ние им помагаме да рекламират себе си, проектите и организациите си, и да напреднат в своята кариера.

Нагоре