AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС в семинар “Изграждане на знания и умения в областта на киберсигурността”


Семинарът, организиран от фондация “Право и интернет” и Министерство на транспорта, се състоя на 20 септември 2017г. в рамките на международната конференция на ЮНЕСКО “Децата в дигиталната ера”. Севдалина Войнова беше панелист в частта, посветена на средното образование. Панелът обсъди отражението на дигиталния преход в образователната система и как да се изграждат разбиране и умения за киберсигурност след учениците. Сред препоръките на панела бяха създаване на интегрирана цифрова среда в училище, която включва учебния процес, допълнителни ресурси, взаимодействие с родители и учители; преодоляване на дигиталното разделение; създаване на взаимовръзки между киберсигурност и европейски ценности; механизми за подготовка на кадри. Обсъдени бяха и възможностите за напредък в тази област чрез партньорството Дигитален преход като част от Европейския градски дневен ред, което се координира от София.

Успоредно със семинара в Столична библиотека започна и Училищния хакатон “Smart School 4 Smart Schoolchildren”, съорганизиран от Асоциация за развитие на София. Средношколците програмират решения за повишен интерес и мотивация за учене, взаимодействие между родители, учители и ученици, борба с агресията в училище.

Нагоре