AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Севдалина Войнова от АРС ще бъде панелист на Международна конференция QED'17 "Децата в дигиталната ера"

На 20 и 21 септември 2017 година в София ще се проведе международна конференция QED'17 „Децата в дигиталната ера“, която се организира под патронажа на Българската национална комисия на ЮНЕСКО.

В рамките на конференцията ще се проведе работен семинар "Дигиталното поколение - умения и сигурност", който ще засяга теми като повишаването на културата за киберсигурност, включването на аспекти на киберсигурността в учебните програми, както и подобряването на уменията и знанията на учителите по съответните теми.
Програмният директор на Асоциация за развитие на София ще участва в семинара като панелист в дискусиите, свързани с изграждането на знания и умения в областта на киберсигурността в началното, средното и висшето образование.

Основните въпроси, които ще намерят своите отговори по време на дискусиите, ще са "Кога трябва да започне обучението по дигитална сигурност и необходимо ли е да стане част от задължителното начално образование?", "Каква е най-подходящата форма за включване на обучението по киберсигурност в началното, основното и средното образование?", "Как да се осигури гъвкавост на учебните програми?", "Как могат да се осигурят обучители по дигитална сигурност в училищата?" и други.

Целите на семинара са да повиши осведомеността по дискутираните теми и да спомогне развитието на благоприятната среда за научни изследвания и иновации в областта на кибесигурността.

Нагоре