AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС взе участие на форума „ДИГИТАЛЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ДИГИТАЛНО ЩАСТИЕ“

Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София взе участие в провелия се на 7 юли форум „ДИГИТАЛЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ДИГИТАЛНО ЩАСТИЕ“.

Събитието бе посветено на изграждането на дигитален капацитет за НПО, работещи с групи в неравностойно положение. В рамките на форума се представиха теми, свързани с развитието на дигитални умения на НПО – предизвикателства, тенденции, модели на сътрудничество и финансиране, успешни проекти и добри практики на НПО в дигиталния свят.

Участието във форума предостави:
• повече информация относно предизвикателства, тенденции и модели на сътрудничество в сферата на дигиталните умения
• повече знания и умения за постигане на резултати
• контакти и обмяна на опит

Събитието се проведе в Софийския университет.

Организатори: Фондация „Тръст за социална алтернатива“, Биджитал ООД и Белгийският Институт по дигитално лидерство (Digital Leadership Institute).

    

Нагоре