AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС участва в онлайн дискусия на тема "Интелигентният град - основа за цифровата икономика“


АРС участва в онлайн дискусия на тема "Интелигентният град - основа за цифровата икономика“, организирана от ICT Media: http://discussions.idg.bg/135.

Дискусиите на IDG.BG са нова форма на интерактивна комуникация. Те се провеждат в реално време и засяга актуални теми, вълнуващи българския ИТ бизнес и потребители. Светлана Ломева заедно с Велимир Миленкински, Тодор Матев, Георги Жежев и Венцислав Кожухаров дискутират теми като: Устойчиво развитие на регионите и модерната градска среда; Интелигентният градски транспорт, пътна и комуникационна инфраструктура; Европейският опит и финансиране; Публично-частното партньорство в изграждането на устойчива градска среда; Видеонаблюдението като средство за превенция и навременна реакция; Интелигентният бизнес, базиран на иновациите; Дигиталните потребители на ютилити услуги; Smart приложенията като средство за подобряване на градската среда.

Нагоре