AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Конференция на европейските градове


Тазгодишното издание на конференцията "Европейска конференция за градовете" на тема дигитализация се проведе на 18 и 19 юни 2019г. във Виена. Виенските експерти се срещнаха със своите колеги от градските институции в Централна и Югоизточна Европа - сред които Севдалина Войнова и Елица Панайотова с представители на АРС, Агенция за инвестициите на София и представители на българските медии за да обсъдят как да предприемат нов тласък на стратегически цели за изпълнение в съответните общински администрации и градове, в духа на оживен диалог по проекти „Правителство към правителство“.

Как ще изглеждат европейските градски администрации през 2030 г.? Каква ще бъде ролята на изкуствения интелект в дигиталната трансформация, какво ще бъде електронното управление, какви дигитални права ще имат гражданите? Това бяха някои от основните аспекти на дигитализацията, подлежащи на обсъждане и взаимно обучение.

Нагоре