AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Втора партньорска среща по проект Цицероне в Брюксел


На 4ти и 5ти март 2019 г. в Брюксел, Белгия се проведе втора партньорска среща по проект „CICERONE“. Асоциация за развитие на София е една от 24-те организации - партньори по проекта. Представителите на организациите дискутираха изработването на стратегия, план и последващи действия по останалите пакети, включително и комуникация и разпространяване на информация. Резултатите от изследването на инструментите за финансиране на кръгова икономика в България бяха представени във втори работен пакет от експерта по проекта - Костадин Костадинов. Проектът „Цицероне” изгражда съвместна платформа за ефективно програмиране на кръговата икономика и е финансиран от „Хоризонт 2020“ на Европейски съюз.

Повече информация за проекта можете да намерите на http://cicerone-h2020.eu/

Нагоре