AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

„ИНТЕГРА“ се среща с „НЕМО“


Екипът на проект „ИНТЕГРА“ се срещна на 6 март 2019 г. с екипа на проекта „НЕМО: Използване на новите медии в образованието за преодоляване на онлайн дискриминацията на мигранти“, който се състои от девет организации, идващи от Италия, Австрия, Франция, Унгария и България. И двата проекта се съфинансират от АМИФ на ЕС.

Ръководителят на проекта „ИНТЕГРА“ Севдалина Войнова ръководи съвместната проектна сесия, целяща споделяне и обмен на знания и добри практики, както и местни дейности за повишаване на осведомеността с цел улесняване на интеграцията.

 

 

 

    

Нагоре