AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Съвместния изследователски център към Европейската комисия даде официално начало на пилотния проект “Науката среща регионите/парламентите”, в който София участва


На 06 и 07 февруари 2019 г. в Брюксел се проведе конференциятa “Science Meets Regions/Parliaments – The role of science in 21st century policy-making”. Събитието беше организирано във връзка с официалния старт на пилотния проект на Съвместния изследователски център към Европейската комисия и Комитета на регионите за организиране на редица събития в европейски градове за подобряване на комуникацията между представителите на научните среди и участниците в управлението, както и предоставянето на валидирана изследователска информация по теми от ключово значение на взимащите решения.

По време на събитието имаше както и лекции за влиянието на изкуствения интелект и киберсигурността върху обществото, така и паралелни семинари и работни групи, в които участниците активно споделяха плановете за изпълнение на задълженията си по организиране на събития в своите страни и градове.

В срещите взе участие представител на “Асоциация за развитие на София”, който се запозна с методологията и спецификата на изискванията за организацията на иновационен лагер в София в рамките на проекта „Science meets Regions”, както и обмени опит и идеи с представители на градовете Наймехен (Холандия) и Гент (Белгия) и областите Каталуния (Испания) и Бавария (Германия), които също предстои да организират иновационни лагери. По време на работните групи беше споделена информация с останалите участници в пилотния проект за планираните от страна на “Асоциация за развитие на София” и Столична община действия по организирането на иновационния лагер, планиран за месец март 2019 година.

Нагоре