Заместник-кметът на Столична община доц. Тодор Чобанов се срещна с кмета на Рубано, Италия, г-жа Сабрина Дони


Заместник-кметът на Столична община доц. Тодор Чобанов се срещна с кмета на Рубано, Италия, г-жа Сабрина Дони, и заместник-кмета на Рубано г-жа Стефания Донега. Ръководителите на двете общини обмениха опит как работят за пълноценна интеграция на граждани на трети страни. Макар и различни по размер и географско положение, София и Рубано имат сходни предизвикателства как улесняват достъпа до пазара на труда, до образование и жилища на легално пребиваващи хора с произход извън ЕС.

Срещата се състоя в рамките на проект ИНТЕГРА, финансиран от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС, чийто водещ партньор е Асоциация за развитие на София. Повече за проекта можете да намерите на www.integra-eu.net.