Стартираща среща по проект ИН-ЕДУ

Екипите по проект ИН-ЕДУ от Перуджа, София, Осийек, Марибор и Лион проведоха първоначалната си среща на 7 и 8 февруари 2019г. в Перуджа, за да започнат годината и проекта с летящ старт. Със седем партньора в пет държави, партньорите оцениха възможността да се съберат заедно като консорциум. Ръководителите на работни пакети, сред които и Асоциация за развитие на София, очертаха предстоящите дейности и цели, направен беше подробен план за предстоящите месеци и партньорите синхронизираха визиите си.

Стартиращата среща породи нова мотивация за принос към по-приобщаващи общности чрез повишена медийна грамотност и ни накара да очакваме с вълнение предстоящата година.

Проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ) е финансиран по програма Еразъм + на ЕС.