Инфографики – нови графични ресурси за мигрантите в София


Асоциация за развитие на София публикува четири тематични плакати-инфографики, които показват как мигрантите присъстват в четири области – „Трудовия пазар и мигрантите в София“, „Нагласи към мигрантите“, „Образованието и мигрантите“ и „Безопасността в София и миргантите“.

Инфографиките представят по лесноразбираем и атрактивен начин данни, тенденции, възможности и слаби места в интегрирането на гражданите на трети страни. Те са достъпни за изтегляне на интернет страницата на проекта - https://integra-eu.net/campaign/infographics.html.

На сайта можете да намерите и плакатите-инфографики на партньорите от Чехия, Хърватия, Словакия и Италия, както и други ресурси, разработени по проекта.

Проект ИНТЕГРА е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейски съюз.

Актуални новини за дейностите по проект ИНТЕГРА.