Софийски дневен ред за интеграция


Асоциация за развитие на София публикува Софийски дневен ред за интеграция на граждани на трети страни. Документът е изработен с широко гражданско участие, като в процеса се включиха над 120 експерти, граждани на трети страни, представители на местната власи, държавните институции, медии, училища, университети.

Софийският дневен ред за интеграция очертава трите най-вероятни сценарии за присъствието и участието на гражданите на трети страни в живота в София през следващите 3 до 5 години: трудовия пазар, образование и обучение, безопасност и сигурност, интеграция и отношение на местната общност. Той предлага и конкретни мерки и дейности на заинтересованите публични институции и представители на гражданското общество, отговорни за интеграцията на гражданите на трети страни и мигранти.

Софийският дневен ред за интеграция можете да видите на www.integra-eu.net. Документът е разработен по проект ИНТЕГРА, ръководен от Асоциация за развитие на София и съфинансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция” на ЕС.

Актуални новини за дейностите по проект ИНТЕГРА.